Početna strana

Novosti

Datum 13.04.09
Naslov Učitavanje podataka o firmama sa sajta NBS

Učitavanje podataka iz baze NBS - Predstavljamo Vam prvi u nizu naših novih servisa koji će značajno ubrzati i učiniti efikasnijim svakodnevne poslove oko fakturisanja i naročito naplate. Prvi servis se odnosi na automatsko učitavanje podataka o firmi na osnovu delimičnih podataka. Sada za to možete koristiti novu komandu Alt-G u spisku partnera. Dobija se sledeća forma:U nju možete uneti podatke koji su Vam poznati: deo naziva, PIB, tekući račun, matični broj. Na osnovu poznatih podataka program pretražuje bazu Narodne banke Srbije i kao rezultat daje listu svih firmi koje zadovoljavaju tražene uslove:


Osim naziva i adrese firme, program vraća podatak o svim otvorenim tekućim računima, naziv banke, kao i trenutni status tog računa (aktivan, blokiran, itd). Ukoliko želite, pritiskom na Enter podaci izabrane firme se automatski kopiraju u App.

Provera statusa - Prilikom fakturisanja ili pregleda podataka za partnera možete u svakom trenutku videti koji je njegov status tako što ćete aktivirati novu komandu Alt-I. Ona slično komandi Alt-G za izabranog partnera daje listu otvorenih računa, sa informacijama o statusu, odnosno blokadi računa. Na taj način možete neposredno tokom izbora kupca saznati da li je firma u blokadi ili prosto proveriti podatke o toj firmi. Da bi komanda funkcionisala neophodno je da bude unet PIB partnera.

Učitavanje tekućih računa - Sad više nema potrebe da ručno upisujete tekuće račune svojih partnera - ukoliko je unet PIB, dovoljno je samo da pritisnete Alt-T na tom partneru i program učitava sve njegove otvorene tekuće račune.

Kursna lista - Kursnu listu za izabrani datum ne morate više prekucavati - dovoljno je da u tabeli valuta aktivirate komandu Alt-G. Program tada učitava kupovni, srednji i prodajni kurs za izabrani datum sa našeg sajta. Ukoliko želite, jedan od ova tri kursa možete automatski kopirati u komercijalni (aktivni) kurs koji koristite - za to se koristi komanda Alt-A kojom birate željeni kurs.

Ovo su samo prvi od više planiranih servisa koje ćemo uskoro aktivirati. Naravno, za funkcionisanje je neophodna Internet konekcija. Korišćenje servisa je uključeno u korišćenje podrške i besplatno je za sve naše korisnike.


Za Wings,

Nenad Batoćanin


Idi na početak strane