Početna strana

Novosti

Datum 04.09.09
Naslov Novi web portal

Naša web ekipa je upravo aktivirala novu verziju web portala. Sada portal ima neke nove i veoma korisne osobine, od kojih izdvajamo:

 
- Napredni sistem keširanja obezbeđuje veoma brzo učitavanje i rad sa podacima uz visoku bezbednost.
 
- Novi sistem definisanja portala. Kompletno podešavanje se obavlja iz App-a, preko posebnih opcija. Tako se može definisati koje opcije su dostupne kupcima, koje komercijalistima, a koje korisnicima App-a i to pojedinačno. Postoji i nekoliko varijanti prikaza zaliha (sa količinama, bez količina sa bojama...) koje možete slobodno birati po Vašim potrebama.
 
- Za svaki artikal se može definisati slika u JPG formatu. Tako korisnik može videti artikal koji naručuje.
 
 
- Poboljšan je opšti izgled portala. Korisnik može samostalno menjati izgled portala izborom neke od predefinisanih tema, a takođe je moguće definisanje logotipa firme koji će se ispisati na portalu. Meni sa opcijama se može automatski skloniti sa ekrana čime se dobija veći prostor za rad.
 
- Dodati su novi izveštaji preuzeti iz App-a: godišnja tabela daje uporedni predgled poslovanja u više godina, kroz uporednu tabelu i kroz pogodan grafikon.
 
- Komercijalista na terenu može evidentirati posetu kupcu, detalje dogovora i upisati u dnevnik kontakta sa kupcem.
 
- Finansijska kartica ima mogućnost grafičkog prikaza prometa po mesecima.
 
- Automatsko popunjavanje podataka za nove kupce: ako unesete PIB, program ostale podatke automatski popunjava podacima sa sajta NBS.
 
- Kupac sada posle kreiranja narudžbenice može dobiti odštampanu profakturu sa svim neophodnim podacima. Takođe se mogu pregledati ranije unete narudžbenice.
 
 
Kako portal radi možete videti na adresi portal.wings.rs/wings. To je potpuno funkcionalna verzija koja koristi demo podatke. Možete probati korišćenje iz ugla tri različita korisnika: App korisnik DEMO (šifra DD) vidi sve opcije portala, on je menadžer. Ako se ulogujete kao LAZA/LL dobićete opcije koje vidi komercijalista, a ako se ulogujete kao TRADE/TT dobićete portal kako ga može videti kupac.
 
Napominjemo da promotivni uslovi za kupovinu web portala važe do kraja septembra.
 
 
Za Wings,
 
Nenad Batoćanin


Idi na početak strane