Početna strana

Novosti

Datum 25.01.10
Naslov Novi propisi u trgovini

 Poštovani korisnici,

Krajem 2009. godine (26.12.09) donet je novi propis kojim se uvode značajne novine u poslovanje. Najbitnije novine su da se ukida trgovačka knjiga i umesto nje se uvodi KEPU za maloprodaje. KEPU knjiga se mora voditi po prodajnim cenama sa PDV i u maloprodaji i u veleprodaji, a otpremnica za robu mora sadržati neke dodatne informacije itd. Na žalost, i ovaj propis otvara brojne nedoumice koje još uvek niko nije do kraja razjasnio. Prosto je neverovatno i u krajnjoj liniji neodgovorno da se za primenu ovakvog propisa predvidi samo četiri radna dana. Wings čini sve kako bi došao do validnih informacija, o čemu ćete biti obavešteni.

Trenutno su u programu urađene određene izmene koje pokrivaju osnovne zahteve novih propisa.

- Prvo, uvedena je KEPU knjiga za MP. Ona se vodi na identičan način kao i stara trgovačka knjiga, samo je omogućena štampa u formi KEPU knjige (F5). Za sada u evidenciji ne treba ništa menjati, menja se samo štampani dokument.

- KEPU knjiga u VP se mora voditi sa PDV-om. Da bi se aktivirala ova opcija, treba u listi KEPU knjiga ući u definisanje (F4) i uključiti zadnju opciju „Knjiženje sa PDV“. Posle toga će se svi dokumenti knjižiti sa PDV. Napominjemo da ne treba menjati VP dokumenta: sve se kao i do sada radi bez PDV, a program automatski dodaje PDV kod knjiženja u KEPU.

Da bi aktivirali ove funkcije, morate sa našeg web sajta www.wings.rs preuzeti novu verziju App-a.

Ovo je samo deo neophodnih izmena. Na žalost, mnoge stvari su još uvek nejasne i postoje kontradiktorne informacije. Radimo na razjašnjavanju detalja i obavestićemo korisnike o svim bitnim stvarima.

Za Wings,

Nenad BatoćaninIdi na početak strane