Početna strana

Novosti

Datum 15.02.11
Naslov Otpis OS, knjiženja

Vrednost otuđenih osnovnih sredstava. Početkom ove godine je donet novi pravilnik kojim se propisuje da se u slučaju otuđenja osnovnog sredstva saldo poreske grupe umanjuje za nabavnu vrednost umanjenu za amortizaciju. Da bi se računanje ove vrednosti automatizovalo, dodali smo dve nove komande u App. Prva komanda (F6) radi u stavkama popisa OS i služi za računanje neotpisane vrednosti. U slučaju otuđenja se kao i ranije kreira popis komandom Sh-F2 i u stavkama se zada komanda F6. U ponuđenu formu treba uneti datum obračuna, datum aktiviranja OS, vrednost, broj godina u upotrebi itd. Ovi podaci se automatski određuju na osnovu evidencije, ali svakako ih proverite. Na osnovu unetih podataka se računa amortizacija i neotpisana vrednost koja se upisuje u posebnu kolonu PV.VRED koja se kasnije koristi u poreskoj amortizaciji. U ovoj formi se mogu izmeniti svi podaci, pa se ona može koristiti i za ručno računanje neotpisane vrednosti, ako vam nisu dostupni svi podaci.

Poseban problem predstavljaju sredstva koja su nabavljena pre 2004. godine, jer se pre toga nije radila poreska amortizacija. U tom slučaju se uzima knjigovodstvena vrednost OS na 31.12.03. Takođe, ako je vrednost osnovnog sredstva menjana u nekom periodu, onda umesto F6 treba koristiti komandu Sh-F6 koja analizira podatke u zadatom intervalu, uzima u obzir izmene vrednosti, kao i nabavke pre 2004. godine.

Ukoliko ste otpise već uradili (propis važi i za knjiženja u 2010. godini), onda možete ovu vrednost izračunati i direktno u kartici OS koristeći komande F6 i Sh-F6.

Napominjemo da je veoma važno da preuzmete novu verziju programa (15.02.11), jer starije verzije računaju vrednost na osnovu ranijih tumačenja za koja se ispostavilo da nisu ispravna.

Knjiženje naloga u GK. Po zakonu o računovodstvu, korisnik je dužan da koristi softver koji ne omogućava brisanje proknjiženih stavki. U skladu sa time, App dozvoljava izmenu svih dokumenata, do trenutka kada se oni proknjiže. Slično funkcionišu i nalozi u GK. Kada se nalog kreira, on se privremeno knjiži što je jasno naglašeno crvenom bojom naloga, posebnom oznakom (zvezdica) na svakoj stavki naloga i tekstom “Nalog nije proknjižen” na nalogu. Da bi se nalog trajno proknjižio, neophodno je koristi komande “K” ili “A”. Ovo je potrebno redovno raditi, a na kraju godine obavezno treba proveriti da li je neki nalog ostao privremeno proknjižen. Ostavljanje privremeno proknjiženih naloga nije u skladu sa zakonom, a takođe postoji mogućnost nenamerne izmene takvog knjiženja, što je veoma opasno.

Backup. Koristimo priliku da vas podsetimo na redovno pravljenje backupa. Bez backupa rizikujete da greškom ili zbog neke havarije ostanete bez svih podataka. Ovaj period je naročito rizičan, jer se program mnogo više koristi, pa je veća verovatnoća da dođe do nekog problema. Najbolje je backup raditi tako što stanete na listu programa i komandom F9 izaberete “Snimanje svih programa” na neki eksterni disk ili USB fleš. Ukoliko nemate eksterni uređaj, snimite backup na neki od lokalnih diskova – to nije preporučljivo, ali može biti korisno.Idi na početak strane