Početna strana

Novosti

Datum 03.05.11
Naslov Nove cene

Poštovani korisnici,

U narednom periodu uvodimo neke novine u tarifiranju naših usluga. Broj telefonskih konsultacija u okviru fiksne podrške će biti ograničen, a takođe uvodimo i pretplatu, čime se omogućava korišćenje naših usluga po povoljnijim cenama.

- U cenu fiksne podrške ulazi do 6 telefonskih/mail konsultacija mesečno. Konsultacija se smatra razgovorom do 5 minuta i evidentira se kao 1T. Cena fiksne podrške ostaje neizmenjena (10e).

- Ukoliko firma ima više od 6 telefonskih konsultacija, svaka naredna se plaća kao angažovanje od 5 minuta. Na primer, ako ste imali 18 konsultacija, to će na specifikaciji pisati kao 18T, a pošto 6 ulazi u fiksnu podršku, plaća se 12T (12 x 5 min = 60 minuta), što je 1W (sat klasičnog angažovanja).

- Uvodi se mogućnost pretplate - kupovine sati unapred. Klasičan sat angažovanja (W ili P) košta 25e. Sa popustom za redovno plaćanje sat košta 18e, a ako ga uplatite pre korišćenja, košta 15e.

- U narednom periodu probno uvodimo podršku van radnog vremena. Tada će biti dostupan telefon 063/682-637 koji možete zvati za hitne intervencije. Kao i ranije, svako angažovanja se tada naplaćuje po H tarifi (27e za redovno plaćanje po satu). Firma koja koristi podršku van radnog vremena plaća za taj mesec fiksnu podršku 30 umesto 10e.

Podsećamo vas da se fiksna podrška plaća za mesec u kome se podrška koristi na bilo koji način: telefonske/mail konsultacije, posete naših saradnika, korišćenje web servisa, WingsNet, itd. Da bi izašli u susret korisnicima sa najmanjim zahtevima, uveli smo usluge čije se korišćenje (mada spada u podršku) ne fakturiše. To su do tri telefonske konsultacije, učitavanje podataka o partnerima sa sajta NBS, učitavanje obaveza, kamatnih stopa, skidanje novih verzija programa, kursna lista, baza znanja. Ako koristite samo ove servise, na kraju meseca neće vam biti fakturisana fiksna podrška.

Evo nekoliko primera novog cenovnika:

Ang     Cena     Nova cena   U pretplati
----------------------------------------
6T        10            10            10
18T       10            28            25
1I        10            10            10
1W        28            28            25
4W        82            82            70

Primena novog cenovnika počinje od 01. juna 2011. godine (maj se obračunava po starom cenovniku).

 Idi na početak strane