Početna strana

Novosti

Datum 17.08.11
Naslov Subvencionisane plate i predavanje elektronskih prijava

Poštovani korisnici,

Nova verzija App-a podržava obračun subvencionisanih plata. Prvo u evidenciji radnika treba izabrati subvenciju: komandom F4 se uđe u izmenu podataka i u polju „Oslobođenje“ se biraju opcije 8 (radnici mlađi od 30 i stariji od 45 godina) ili 9 (između 30 i 45 godina). Zatim se normalno unese obračun i odštampaju odgovarajući obrasci (OD, OPJ). Novina su obrasci ZSP i ZSD (zahtevi za subvencionisanje) koje program automatski pravi po svakom obračunu. Omogućen je i eksport u HSF.

Takođe vam skrećemo pažnju na predaju elektronskih PDV prijava. Prvi korak za korišćenje ovog servisa je dobijanje digitalnog sertifikata. Digitalni sertifikat je u suštini vaš elektronski potpis pomoću koga potpisujete e-dokumenta koja nekome predajete. U ovom slučaju predajete digitalno potpisanu PDV prijavu koju Poreska uprava prihvata kao i prijavu predatu na njihovom šalteru. Razlika je u tome što sada ne morate ići u Poresku upravu da biste predali prijavu, a kasnije će na sličan način biti dostupno sve više servisa. Na primer, možete videti svoju poresku karticu opet bez čekanja na šallteru. Digitalni sertifikat se dobija u obliku kartice, slično kao kartica za e-banking. Imajte u vidu da će vrlo brzo primena digitalnog potpisa biti sve zastupljenija, pa vam savetujemo da odmah podnesete zahtev za vaš sertifikat. Za izdavanje sertifikata kod nas je ovlašćeno više firmi i u principu je svejedno od koga ćete dobiti sertifikat (naravno, postoji razlika u ceni izdavanja i kasnijeg korišćenja). Sertifikat trenutno izdaju Privredna komora Srbije, Poreska uprava, MUP itd.

Kada dobijete digitalni sertifikat, možete početi sa predavanjem elektronske PDV prijave. Trenutno je to moguće samo preko sajta Privredne komore (www.pks.rs), a sajt Poreske uprave trenutno radi samo probno i pristup ima mali broj firmi. Korišćenje je veoma jednostavno: izborom odgovarajuće opcije na sajtu proverava se ispravnost vašeg sertifikata i posle unošenja PIN-a koji dobijate uz karticu možete predati prijavu. Postoje dva načina: prvi je da ručno direktno unesete sve podatke u prijavu, a postoji i mogućnost importa XML datoteke, koja se može generisati u App-u. U Poslovanje/Porezi/Obračun poreza izaberete poresku prijavu i komandom F8 generišete e-prijavu. Zatim na portalu PKS izaberete import prijave, izaberete generisanu XML datoteku i prijava je predata. App trenutno podržava slanje prijave na sajt PKS, ali će biti podržan i format Poreske uprave.

Ove izmene su uključene u novu verziju App-a i besplatne su za Wings korisnike.

Za Wings,

Nenad BatoćaninIdi na početak strane