Početna strana

Novosti

Datum 27.09.12
Naslov Uputstvo za izmenu poreske stope

Poštovani korisnici, 

 
Počev od 1. oktobra 2012. godine primenjuje se poreska stopa od 20% umesto dosadašnje od 18%. Za normalno funkcionisanje App-a potrebno je da uradite sledeće:
 
1. Stavite najnoviju verziju App-a. Skinite sa www.wings.rs najnoviji update i aktivirajte ga na vašem računaru. Ovo možete uraditi i ranije, pre 1. oktobra. 
 
2. Napravite backup ili kopiju programa (F6). Ovo nije obavezan korak, ali je preporučljivo - ako ustanovite neki problem, lako ćete vratiti prethodno stanje. 
 
3. Aktivirajte novu funkciju za otvaranje nove poreske stope. Idite na Ostalo/Sistemske opcije/Podešavanje programa/Nove funkcije programa i izaberite stavku Otvaranje nove stope PDV-a (20%). Program vam zatim nudi opciju aktivacije preko Interneta ili operatera (ako nemate Internet). Izaberite jednu od opcija. Posle kontrolnog pitanja, dobija se sledeća forma:
 
 
Ukoliko imate samo veleprodaju, dovoljno je da tasterom Enter potvrdite sve ponuđene opcije i da sačekate da se obrada završi. 
 
Ukoliko imate i MP, potrebno je da uključite opciju MALOPRODAJA i da zatim izaberete sve MP objekte za koje želite da uradite poresku nivelaciju, registrator u koji će se te nivelacije upisati i da li želite da uvećate cene za povećanje poreza. Naime, ako ste imali MP cenu od 118 dinara, u nju je ulazilo 100 dinara za proizvod i 18 dinara PDV-a. Ako zadržite istu cenu, porez od 20% će iznositi 19,67 dinara, pa je razlika u ceni na tom artiklu sada manja za 1.67 din. Ako uključite povećanje cena, program povećava cenu na 120 dinara, pa će razlika ostati nepromenjena.  
 
Posle ovoga obavezno izađite iz programa i promena je gotova - možete normalno nastaviti sa radom! 
 
Kompletnu operaciju možete izvesti i ručno, bez aktiviranja pomenutog modula. Evo šta ova operacija radi (a što treba uraditi ručno):
 
1. U poreskim tarifama otvara porez P20, a ako ste imali otvoren U18, otvara i U20. 
 
2. Svaki tip dokumenta koji u definiciji sadrži oznake P18 ili U18 pravi kopiju sa prefiksom „_“ i pravi novi tip sa novom definicijom poreza. Na primer, ako ste imali tip PDV, dobićete stari tip će se zvati _PDV, a novi tip dokumenta PDV sada radi sa novom stopom. Nemojte menjati stare tipovi dokumenata, jer će to uticati na stare fakture!
 
3. Menjaju se tipovi dokumenata na registratorima profaktura, otpremnica i faktura tako da se sada nude novi tipovi. 
 
4. Menja se oznaka poreza na artiklima iz P18 u P20. 
 
5. Sve nerealizovane profakture se konvertuju u novi tip - ako od njih napravite fakturu koristiće se novi porez. 
 
6. Za svako pravilo za knjiženje u GK se pravi kopija pravila na novim tipovima dokumenata. 
 
7. Za svaki MP objekat se pravi poreska MP nivelacija koja menja porez sa P18 na P20. 
 
8. Koriguje se odgovarajući tip dokumenta u MP kasi za fakturisanje. 
 
Ako imate maloprodaju i u njoj fiskalni uređaj, potrebno je da na kraju zadnje smene u septembru uradite sledeće:
 
1. Zaključite smenu, kao što i inače radite. 
2. Uradite periodični fiskalni izveštaj, zbog kraja meseca
3. U kasi aktivirajte komandu Ctrl-F8 (ako radite MP u fakturama, Alt-F10). Iz menija izaberite opciju Brisanje svih artikala. Videćete da fiskalni uređaj obrađuje podatke, sačekajte da završi. 
4. Izaberite iz istog menija opciju Redefinisanje poreskih stopa. Poreska stopa Đ (P20) mora biti 20. Potvrdite Enterom sve do kraja i izaberite opciju Da na kontrolnom pitanju. 
 
Ovo treba posebno uraditi za svaki fiskalni uređaj koji imate!
 
 
VAŽNE NAPOMENE:
 
- Opisanu proceduru obavezno uradite pre unošenja prvog dokumenta po novoj poreskoj stopi! Ako se to ne uradi, naknadna izmena je veoma komplikovana, a nekad i nemoguća. 
 
- Potrudite se da unesete u program sva zaostala dokumenta iz prethodnog perioda. Naknadni unos je moguć, ali morate strogo paziti na poresku stopu koju unosite - sva dokumenta će vam nuditi NOVU poresku stopu. Za unos starijih faktura koristite tip dokumenta sa prefiksom „_“. Naročito obratite pažnju na dokumenta koja imaju mešane poreske stope - ona stope učitavaju iz tabele artikala, a tamo su sada NOVI porezi! 
 
- Ukoliko imate eksterne lokacije koje transferom šalju podatke u centralu, obavezno pre prelaska na nove poreze učitajte sve zaostale transfere, jer se u njima koriste nove oznake za stare poreze. 
 
- Za svaki slučaj proverite ispravnost prvih nekoliko dokumenata koje napravite - moguće je da imate skript za štampu rađen samo za vas u kome takođe treba promeniti poresku stopu. 
 
- Ako ne radite preko vikenda 29. i 30. septembra, sve ovo možete obaviti i u petak na kraju radnog vremena ili preko vikenda. Pošto u ponedeljak 1. oktobra očekujemo pojačano angažovanje, bolje je da sve odradite pre ponedeljka i tako izbegnete gužvu. Wings će obezbediti dodatno dežurstvo preko vikenda. 
 
- Avansi primljeni do 30.09. se obračunavaju po stopi od 18%, ali prilikom izdavanja konačne fakture računa se porez od 20%, pa će se pojaviti razlika koju vam kupac mora doplatiti. App ima novu opciju koja rešava ovakav slučaj: prilikom izdavanja konačne fakture normalno unosite avansnu stavku, ali u polje do vrednosti avansa unosite oznaku poreza po kojoj je avans plaćen. Na primer, za avanse pre 01. oktobra unesite P18. Tada program za avansnu uplatu računa porez od 18%, a ne 20%. 
 
- Povraćaj robe koje je fakturisana do 30.09. se radi po stopi od 18%, obavezno navedite broj i datum originalne fakture po kojoj radite povraćaj. Za ovo iskoristite stare tipove dokumenata. 
 
- Ako kupac vraća robu koju je kupio po 18% u MP, povraćaj se takođe radi po 18% (tako se piše i NI obrazac).  Procedura je sledeća: u evidenciji maloprodaje (nikako u kasi) se evidentira posebna evidencija u kojoj se unosi vraćena količina (minus broj komada), a u koloni desno POREZ se bira odgovarajuća poreska stopa (P18). Odmah treba uraditi i poresku nivelaciju. Kreira se normalna MP nivelacija u kojoj vraćenu količInu nivelišete sa poreske stope P18 na P20. Po potrebi možete izmeniti i cenu. 
 
- Ako imate otpremnice koje nisu fakturisane, morate ih fakturisati ili stornirati pre 1. oktobra - nije moguće mešanje stare i nove poreske stope. 
 
- Ako razmenjujete podatke sa knjigovođom, obavezno istovremeno aktivirajte novi porez.
 
- Automatska procedura neće raditi ako imate drugačije oznake za stare poreze od P18 i U18! 
 
Ako imate nekih nedoumica, obratite se našoj podršci. Očekujemo pojačano angažovanje, pa vas molimo za razumevanje. Kao i do sada, možete nas kontaktirati preko sledećih telefona:
 
011.3058.864
011.3058.865
011.357.1718
011.357.2856
063.682.637
 
Dežurni:
063.863.5550
 
Za Wings, 
 
Nenad Batoćanin
 

 Idi na početak strane