Početna strana

Novosti

Datum 01.10.12
Naslov Uputstvo za izmenu poreske stope - drugi deo

Poštovani korisnici,
 
Danas počinje primena nove poreske stope od 20%. Preporučili smo vam da pre prelaska na novu stopu unesete svu zaostalu dokumentaciju. Tako je najbolje, ali smo svesni da to nije uvek moguće: možda je potrebno da fakturišete još nešto u septembru, a narednih dana će vam pristizati ulazne fakture uglavnom sa datumima iz septembra. Zato će ipak biti potrebno da u program u kome je aktivirana nova poreska stopa još neko vreme unosite dokumenta sa starim porezom. Evo kako se to radi za neka dokumenta:

Izlazne fakture - kod otvaranja novih tipova dokumenata, zadržani su svi stari tipovi, samo im je dodata crtica ispred naziva i šifre. Na primer, ako ste imali tip dokumenta PDV, on sada radi sa 20% porezom, ali postoji i _PDV koji obračunava 18% porez. To znači da ako želite da unesete fakturu sa starim porezom, izaberite _PDV tip dokumenta. Ali, to nije dovoljno: ako se porez povlači sa artikala (a App je većinom tako podešen), za svaki artikal će biti obračunat porez P20 umesto P18! Zato je u ovakvim fakturama neophodno da se za svaku stavku fakture izmeni i porez - to je kolona koja se prilikom unosa nalazi desno od količine i cene. Ukoliko ne vidite ovu kolonu, uključite je u Ostalo/Sis.opcije/Podešavanje programa/Fakture/Elementi reda u fakturi i tu uključite porez. Kada radite „staru“ fakturu, obavezno promenite ovu kolonu. Novije verzije programa imaju i komandu Alt-F4 koja odjednom menja porez na svim stavkama. Slično treba izmeniti porez i na svim stavkama u okviru usluga. Obratite pažnju da su povraćaji takođe vrsta faktura, pa se povraćaji koji se odnose na fakture pre 01.10. rade na isti način.

Avansi - Kao što smo vas ranije obavestili, na avanse primljene u septembru obračunava se PDV od 18%. Kod izrade konačnih faktura normalno će se obračunati novi porez, ali avansna uplata se iskazuje sa starim porezom! Da bi se ovo postiglo, prilikom unosa konačne fakture u polje desno od iznosa avansa treba upisati oznaku P18. Evo kako izgleda faktura sa ispravno iskazanom avansnom uplatom:

 

Osnovica za obračun poreza                  1.000,00
Porez na dodatu vrednost    20.0%              200,00
UKUPNA VREDNOST                        1.200,00
Avansno uplaćeno                       -1.180,00
-Porez na dodatu vrednost    18.0% (osn:   1.000,00)    180,00
======================================================================
ZA UPLATU                            20,00
======================================================================
Porez na dodatu vrednost    20.0% (osn:     0,00)    20,00

U ovom primeru je avansno uplaćeno 1.180 din, a konačna faktura iznosi 1.200 din, pa je potrebno doplatiti još 20 dinara razlike. Ukoliko vaša faktura ne ispisuje ovakav rezultat, verovatno imate skript koji je namenski rađen za vas i potrebno ga je preraditi.

Ulazne fakture - Kada unosite ulaznu fakturu sa starim porezima prvo treba ispraviti ponuđenu vrednost PDV u Troškovi i porezi: program će vam tu ponuditi vrednost zasnovanu na novim porezima. Ispravite oznaku P20 u P18 i ručno unesite PDV koji je iskazan na ulaznom dokumentu. Za ulazne fakture troškova, ovo je dovoljno. Sledeći korak je kalkulacija: u njoj program nudi nove poreze (kolona sasvim desno) za svaki uneti artikal, a vi ih ispravite na stare (i ovde imate komandu Alt-F4 koja će vam to olakšati). Obratite pažnju da prilikom upisa kalkulacije (F2) obavezno isključite opciju UPIS POREZA, jer ako ostane uključena, pokvariće tekuće poreze u artiklima!

Interni nalozi - Slično kao kod ulaznih faktura, prilikom izrade kalkulacije treba izmeniti ponuđene poreze na stare. Kod upisa kalkulacije (F2) obavezno isključiti upis cena, jer se sa cenama upisuju i uneti (stari) porezi!

Evidencija maloprodaje - prilikom unosa treba izmeniti stavku POREZ na staru stopu.

Veoma je važno da je ovo samo prelazni oblik rada i nije predviđeno da App ovako radi. Unos sa naknadnim izmenama PDV-a je značajno osetljiviji na greške, pa obavezno proverajte sve unose starih dokumenata u ovom prelaznom periodu.

Glavna knjiga - Automatska instalacija P20 kopira sva pravila za knjiženje na nova dokumenta. Da bi se izbeglo ponovno podešavanje svih pravila, App isto tretira poreze P18 i P20, pa ako u pravilu stoji P18 ili #Pdv18, rezultat će biti nova vrednost poreza. To znači da možete bez ikakvih izmena koristiti stara pravila za knjiženje.

Ukoliko vam treba pomoć, pozovite našu podršku. Pošto danas očekujemo mnogo više poziva, preporučujemo vam da iskoristite web zakazivanje: idite na www.wings.rs, unesite vaše ime i šifru, a onda iz menija sa leve strane izaberite opciju „Zakazivanje intervencije“. Unesite telefon na koji želite da vas pozovemo i kliknite na Ok. Tako direktno upisujete zahtev u našu listu za intervencije i naši saradnici će vas pozvati veoma brzo.

011.3058.864
011.3058.865
011.357.1718
011.357.2856
063.682.637

Dežurni:
063.863.5550

 

Za Wings,

Nenad BatoćaninIdi na početak strane