Početna strana

Novosti

Datum 08.01.13
Naslov Kamate - godišnja stopa

U Službenom glasniku RS, broj 119/2012. objavljen je novi Zakon o zateznoj kamati. Po novom propisu se kamata objavljuje na godišnjem, a ne kao do sada na mesečnom nivou. Mesečna kamata važi do 24.12.2012. a od 25.12.2012. važi godišnja stopa od 19.25%. Godišnja stopa će se menjati povremeno, u zavisnosti od referentne kamatne stope koju određuje NBS.
Ako računate kamatu za period koji obuhvata i decembar, u obračunu se moraju koristiti i mesečni i godišnji koeficijenti. App podržava ovu mogućnost, dovoljno je u modelu obračuna pored unetog koeficijante za period izabrati „godišnja“. Koeficijenti pre 24.12. ostaju mesečni i za njih ostaje period „mesečna“.
Ukoliko koristite komandu Alt-G za učitavanje koeficijenata sa našeg servera, potrebno je da stavite novu verziju programa koja automatski koeficijente posle 25.12. proglašava za godišnje. Nije neophodno da stavljate novu verziju programa, ovaj podatak možete i ručno izmeniti posle učitavanja koeficijenata komandom F4.
 
 


Idi na početak strane