Početna strana

Novosti

Datum 23.01.13
Naslov e-PPP

 SLANJE PPP PRIJAVE PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE

 

Prvi korak je da u App-u generišete PPP prijavu.  Zatim se komandom Ctrl-F5 generišu datoteke koje čine prijavu. Izaberite neki folder u koji ćete snimiti datoteke (na primer, c:\tmp). Program će ispisati poruku C:/com/Deo234.txt, što znači da su delovi prijave snimljeni u folder c:\tmp. 

Zatim startujte Internet browser (Chrome, Internet Explorer...) i zadajte adresu Poreske uprave www.poreskauprava.gov.rs. Na dobijenoj naslovnoj strani nalazi se link “ePOREZI - Elektronski servisi za poreske obveznike”. Kliknite na taj link. Zatim dobijate stranu na kojoj se bira da li prijavu šaljete preko digitalnog sertifikata ili bez njega. Izaberite drugi link „Podnesi prijavu“ koji omogućava slanje bez digitalnog sertifikata. Tako se dobija forma za prijavljivanje na portal:
 
 
Unesite PIB firme, u polje „Broj isprave“ unesite broj lične karte (reg.broj), a onda prepišite sigurnosni kod u polje ispod. Pri tom obratite pažnju na velika i mala slova, kao i na slovo „O“ i nulu - neophodno je da unesete tačno svaki znak. Takođe možete kliknuti na link „ovde“ čime dobijate detaljno uputstvo za slanje prijave. 
 
Kada se to završi dobija se forma za unos osnovnih podataka:
 
 
Svi podaci su već popunjeni, samo je potrebno da unesete koliko radnika se nalazi u PPP prijavi (polje broj 9) i „mesto“. Kliknite na „Snimi prijavu“ - sada se pojavljuje novi deo:
 
 
Sada redom učitavate svaki deo poreske prijave. Prvo kliknite na DEO2, pa na dugme „Odaberite”. Tako dobijate formu za izbor datoteke koje ste prethodno snimili - izaberite Deo2.txt. Kliknite na „Pošalji datoteku“. Ponovite to za Deo3 i za sve ostale delove koje eventualno imate. U donjem delu forme će se pojaviti spisak datoteka koje ste učitali, a pored svake status. Sačekajte malo, pored svake datoteke treba da se pojavi tekst „Uspešno obrađen - ispravan“ (možete kliknuti na „Osveži“ da osvežite prikaz). Tada je sve spremno za prijavljivanje i možete kliknuti na dugme „Podnesi prijavu“. Tako dobijate potvrdu o prijemu koju klikom na štampač štampate. Na kraju kliknite na dugme ODJAVA čime izlazite sa portala Poreske uprave. 
 
Time je proces slanja prijave završen. Ukoliko želite više informacija, na adresi:
 
http://www.poreskauprava.gov.rs/index.jsp?page=e_poslovanje/pppvideo.html
 
možete naći video sa detaljnim uputstvom za slanje PPP prijave. 

 Idi na početak strane