Početna strana

Novosti

Datum 31.05.13
Naslov Plate

Od 30. maja 2013. važe novi propisi o porezu i doprinosu na zarade. Najbitnije su sledeće izmene:
 
- smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%
 
- neoporezivi iznos zarade je sada 11.000 dinara

- doprinos za PIO na teret zaposlenog više nije isti kao na teret poslodavca, sada je 13% umesto 11%. PIO na teret poslodavca je ostao 11%.
 
- ukoliko ste do 30. maja izvršili isplatu prvog dela plate, naredne isplate koje se odnose na taj mesec se isplaćuju po starim propisima
 
Na našem sajtu se nalazi izmenjena verzija programa koja omogućava obračun po novim pravilima. Neophodno je da instalirate novu verziju programa i da aktivirate odgovarajuću novu funkciju. Aktivirajte taster F12, pa iz menija izaberite Nove funkcije, Izmene Zakona o porezu i doprinosima. Aktiviranje ove funkcije otvara novo polje u sistemskim opcijama za plate (doprinos za PIO na teret zaposlenog) i automatski popunjava sve parametre u skladu sa izmenama.
 


Idi na početak strane