Početna strana

Novosti

Datum 31.10.13
Naslov Objedinjena naplata i digitalni potpis

Trenutno se radi na nekoliko veoma krupnih izmena koje će značajno uticati na poslovanje svih firmi. Od 1. janura 2014. aktivira se novi sistem koji se zove "objedinjena naplata poreza i doprinosa" (Wings je jedan od inicijatora). Ovaj sistem će olakšati obračun zarada tako što će se svi porezi i doprinosi na zarade plaćati na samo jedan račun. Znači, nema više posebnih naloga za uplatu poreza po svakoj opštini, poseban PIO na teret poslodavca i zaposlenih itd. Takođe se ukidaju svi obrasci koji su predavani uz zarade (OD, OPJ, PPP, a nadamo se i M4) i uvodi se elektronska predaja samo jednog obrasca. Na sledećoj adresi imate detalje o sistemu:
 
http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/pravilnici/602/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html
 
Kako će ovo izgledati u praksi? Obračun zarada se radi kao i ranije, tu nije bilo izmena. Kada završite obračun, imaćete posebnu komandu kojom će se ceo obračun poslati na server Poreske uprave. Tamo se obračun proverava i ako postoji neka greška (na primer, nije dobro obračunat doprinos za PIO), dobijate odgovarajuće upozorenje. Ako je sve u redu, dobijate poziv na broj i ukupan iznos svih dažbina. Pravite jedan nalog za prenos sa pozivom na zadati broj i normalno isplaćujete zarade. I to je sve što vi treba da uradite - Poreska uprava dalje razbija vašu uplatu po opštinama i fondovima, to više nije vaša briga. Ne treba zaboraviti da za sve poreze i doprinose sada imate samo jedan račun, tako da će kontrola tog računa biti mnogo jednostavnija.
 
Šta je ovde bitno? Prvo, obrazac se može predati samo elektronski - papirna verzija ne postoji! Da bi se obrazac predao, potrebno je da imate internet vezu i karticu sa vašim digitalnim potpisom. Ako nemate digitalni potpis, obavezno ga što pre nabavite, jer će uskoro početi gužve kod izdavanja. Za korišćenje kartice vam treba i čitač kartica koji možete nabaviti u bilo kojoj prodavnici tehničke robe. Takođe imajte u vidu da instalacija softvera za korišćenje digitalnog sertifikata može biti problematična na nekim računarima, pa je bolje to sve rešiti pre početka naredne godine. Digitalni sertifikat možete izvaditi u jednoj od sledećih ustanova:
 
Privredna komora Srbije (http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4)
MUP (http://ca.mup.gov.rs/)
PTT (http://www.posta.rs/)
Halcom (http://www.halcom.rs/index.php?section=4)
 
Kod digitalnih sertifikata je bitno da znate da je to u stvari digitalni potpis i to ne firme, nego fizičkog lica. To znači da ako je neka osoba ovlašćeno lice u više firmi, nema potrebe da vadi posebne sertifikate za svaku firmu, dovoljan je samo jedan. Izdavanje sertifikata se naplaćuje, sa izuzetkom MUP. Svako ko ima ličnu kartu sa čipom može besplatno da traži od MUP upisivanje digitalnog potpisa. Procedura je jednostavna i brza, imate detalje na http://ca.mup.gov.rs/informacije.html. Na žalost, primetili smo da instalacija MUP sertifikata može biti problem na starijim operativnim sistemima (Windows XP).
 
Druga bitna stvar je da se sada ne predaju zbirni obrasci OD/OPJ, nego se predaju podaci sa svim detaljima obračuna za svakog radnika. To znači da će Poreska uprava imati detaljne podatke o plati svakog radnika i to po raznim osnovima. Naravno, svi propisi i dalje važe, ali sada neke stvari koje su ranije prolazile (jer Poreska uprava nije imala ovako precizne podatke) neće moći da se rade. Zato vam savetujemo da obračun što je moguće više približite standardnom modelu (klasičan bruto obračun) i da izbegavate razne kombinacije koje mogu biti problematične, jer postoji šansa da sistem odbije takav obračun. Pošto se u početku očekuju zastoji, obračun uvek treba spremiti ranije. Posle slanja na server Poreske uprave vaš obračun prolazi proveru i "odobrenje", a to će trajati neko vreme (očekuje se čekanje od par minuta u idealnom slučaju), a bez toga nećete moći da isplatite platu.
 
Digitalni potpis se sve više koristi i biće vam koristan i za neke druge primene. Na primer, predavanje PDV prijava, prijave i odjave radnika, a Wings priprema i novi sistem za elektronsku razmenu faktura. Lista raspoloživih servisa nije konačna i stalno se povećava.
 
Takođe smo dobili informaciju da se priprema i već od aprila 2014. uvodi tzv. "softverska fiskalizacija". To je sistem u kome se svaki izdati račun šalje direktno na server Poreske uprave preko interneta. Tako će Poreska uprava moći da kontroliše promet i izdavanje računa već u trenutku izdavanja. To takođe znači da se postojeći fiskalni uređaji najverovatnije uskoro neće više koristiti.
 
Wings će u narednom periodu pratiti sve novosti i podržati ih u najkraćem mogućem roku. Ukoliko bude nekih novina, obavestićemo vas blagovremeno.
 
 
 


Idi na početak strane