Početna strana

Novosti

Datum 29.12.13
Naslov Poreska stopa 10%

Poštovani korisnici,

Počev od 1. januara 2014. godine primenjuje se poreska stopa od 10%. Ukoliko imate artikle koji su oporezovani po nižoj tarifi, potrebno je da uradite sledeće:

1. Stavite najnoviju verziju App-a. Skinite sa www.wings.rs najnoviji update i aktivirajte ga na vašem računaru. Ovo možete uraditi i pre 1. januara.

2. Otvorite novu poslovnu godinu komandom Shift-F6. Za detalje oko otvaranja pogledajte uputstvo za otvaranje nove godine. Uđite u novu poslovnu godinu (2014).

3. Priprema artikala. Ukoliko svi artikli koje imate prelaze u samo jednu tarifu, možete preskočiti ovaj korak. Na primer, ako imate samo računarske komponente, svi artikli koji su oporezovani po stopi od 8% sada se oporezuju po 20%. Slično, muzički CD-ovi sa 8% prelaze na 10%. Ali, ako imate i računare i muzičke CD-ove, neki artikli koji su sada 8% će preći u 10%, a neki u 20%. Zato je neophodno da se u Pregledu zaliha označe artikli koji prelaze sa 8% na 10%. Uđite u opciju Pregled zaliha, pomerite kursor na kolonu označenu sa ">" i komandom Ctrl-F3 izbrišite sve trenutne oznake. Zatim tasterom Enter označite sve artikle koji imaju porez 8%, a prelaze na 10%.

4. Aktivirajte novu funkciju za otvaranje nove poreske stope. Idite na Ostalo/Sistemske opcije/Podešavanje programa/Nove funkcije programa i izaberite stavku Otvaranje nove stope PDV-a (10%). Program vam zatim nudi opciju aktivacije preko interneta ili operatera (ako nemate internet). Izaberite jednu od opcija. Posle kontrolnog pitanja, dobija se sledeća forma:

Ovde je bitna druga opcija (Izmeni oznaku poreza na artiklima) kojom birate promenu poreza: sa 8% na 10%, sa 8% na 20% i mešovito. Dakle, u zavisnosti od toga da li svi vaši artikli sad prelaze sa 8% na 10% ili 20% ili imate i jedan i drugi slučaj, izaberite odgovarajuću opciju. Ukoliko imate samo veleprodaju, dovoljno je da tasterom Enter potvrdite sve ponuđene opcije i da sačekate da se obrada završi.

Ukoliko imate i MP, potrebno je da uključite opciju MALOPRODAJA i da zatim izaberete sve MP objekte za koje želite da uradite poresku nivelaciju, registrator u koji će se te nivelacije upisati i da li želite da uvećate cene za povećanje poreza. Naime, ako ste imali MP cenu od 108 dinara, u nju je ulazilo 100 dinara za proizvod i 8 dinara PDV-a. Ako zadržite istu cenu, porez od 10% će iznositi 9,82 dinara, pa je razlika u ceni na tom artiklu sada manja za 1.82 din. Ako uključite povećanje cena, program povećava cenu na 110 dinara, pa će razlika ostati nepromenjena.

Posle ovoga obavezno izađite iz programa i promena je gotova - možete normalno nastaviti sa radom!

Kompletnu operaciju možete izvesti i ručno, bez aktiviranja pomenutog modula. Potrebno je da:

 • otvorite novu poresku stopu P10
 • izmenite u tipovima dokumenata P8 u P10
 • uradite za sve MP poresku nivelaciju (komanda Alt-F4 za izmenu cena ima opciju "Poreska tarifa" za
 • izmenu
 • cena samo određenih artikala).
 • izmenite oznaku poreza na artiklima
 • izmenite pravila za knjiženje

Ako imate maloprodaju i u njoj fiskalni uređaj, potrebno je da na kraju zadnje smene u decembru (ili pre prvog računa u 2014.) uradite sledeće:

 1. Zaključite smenu, kao što i inače radite.
 2. Uradite periodični fiskalni izveštaj, zbog kraja meseca
 3. U kasi aktivirajte komandu Ctrl-F8 (ako radite MP u fakturama, Alt-F10). Iz menija izaberite opciju Brisanje svih artikala. Videćete da fiskalni uređaj obrađuje podatke, sačekajte da završi.
 4. Izaberite iz istog menija opciju Redefinisanje poreskih stopa. Poreska stopa E (P10) mora biti 10. Potvrdite Enterom sve do kraja i izaberite opciju Da na kontrolnom pitanju.

Ovo treba posebno uraditi za svaki fiskalni uređaj koji imate!

VAŽNE NAPOMENE:

- Opisanu proceduru obavezno uradite pre unošenja prvog dokumenta po novoj poreskoj stopi! Ako se to ne uradi, naknadna izmena je veoma komplikovana, a nekad i nemoguća.

- Ukoliko imate eksterne lokacije koje transferom šalju podatke u centralu, obavezno pre prelaska na nove poreze učitajte sve zaostale transfere, jer se u njima koriste nove oznake za stare poreze.

- Za svaki slučaj proverite ispravnost prvih nekoliko dokumenata koje napravite - moguće je da imate skript za štampu rađen samo za vas u kome takođe treba promeniti poresku stopu.

- Ako kupac vraća robu koju je kupio po 8% u MP, povraćaj se takođe radi po 8% (tako se piše i NI obrazac). Procedura je sledeća: u evidenciji maloprodaje (nikako u kasi) se evidentira posebna evidencija u kojoj se unosi vraćena količina (minus broj komada), a u koloni desno POREZ se bira odgovarajuća poreska stopa (P8). Odmah treba uraditi i poresku nivelaciju. Kreira se normalna MP nivelacija u kojoj vraćenu količinu nivelišete sa poreske stope P8 na P10. Po potrebi možete izmeniti i cenu.

- Ako razmenjujete podatke sa knjigovodstvom, obavezno istovremeno aktivirajte novi porez.

- Automatska procedura neće raditi ako imate drugačije oznaku za stari porez od P8!

Ako imate nekih nedoumica, obratite se našoj podršci. Možete nas kontaktirati preko sledećih telefona:

011.3058.864
011.3058.865
011.357.1718
011.357.2856
063.682.637

Dežurni:

063.863.5550

Za Wings,

Nenad Batoćanin

 

 Idi na početak strane