Početna strana

Novosti

Datum 08.01.14
Naslov Objedinjena naplata

Poštovani korisnici,

Od 1. januara ove godine je počeo sa radom sistem za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa. Isplate zarada do 28. februara će se predavati po starom, ali se do kraja meseca mora predati i nova elektronska PPP-PD prijava. To znači da do 31. januara treba da predate novu PPP-PD prijavu za sve isplate u januaru, bez obzira na koji period se odnose. App kroz poseban modul ima podršku za ovaj sistem i on će za naše korisnike koštati 50e (bez PDV).

Za kreiranje PPP-PD prijave je neophodno da imate digitalni sertifikat i da ste ovlašćeni za pristup portalu PU. Kako se koristi portal i kako se popunjava PPP-PD pogledajte u uputstvima na sajtu PU. U većini slučajeva se kompletan proces odvija potpuno automatski, ali za specifične slučajeve je neophodno da znate detalje o PPP-PD.

Poreska uprava je 31.12.2013. ugasila test portal koji je omogućavao da probno predate PPP-PD prijavu i proverite da li je sve u redu, ali je najavljeno da će veoma brzo biti ponovo aktiviran test portal. Generisanje PPP-PD je u opštem slučaju izuzetno složeno zbog velikog broja varijanti koje se javljaju u praksi. Postoji i određeni broj nerešenih problema koji se mogu javiti u praksi. Zato vam savetujemo da obavezno pre zvanične predaje prijave isprobate predaju na test portalu.

Za Wings,

Nenad Batoćanin  Idi na početak strane