Početna strana

Novosti

Datum 25.06.14
Naslov Bekap podataka

Zašto je važno redovno raditi bekap podataka. Postoji mnogo razloga zašto se mora praviti kopija podataka koje imate na računaru. Računar na kome radite se može pokvariti, postoji mogućnost da se zarazi nekim virusom, a moguće su i razne nepredviđene situacije (strujni udar, krađa, poplava, požar...). Čak i bez toga, moguće je da neko greškom obriše važne podatke koje imate. Tada vam je neophodna rezervna kopija podataka (bekap) - tako smanjujete mogućnost gubitka važnih informacija. Bekap se mora raditi redovno, najbolje svakog dana. Tako minimizujete štetu ako havarija nastane: ako se nešto desi, uvek imate podatke od prethodnog dana.

Kako raditi bekap. Za početak možete koristiti bekap mehanizam ugrađen u App. Novije verzije imaju novi sistem za bekap koji je lakši i bolji za korišćenje. Inicijalno će program raditi svakog dana bekap svih programa koji su menjani od zadnjeg snimanja. Kada korisnik izlazi iz programa, App ispisuje poruku da je vreme za bekap i nudi da se snime podaci. Listu svih rezervnih kopija možete videti u opciji Ostalo/Arhiviranje. Svaki red u ovoj tabeli sadrži podatke o datumu i vremenu snimljenog programa, naziv datoteke, ime korisnika koji je uradio bekap, kao i naziv računara. Na osnovu ove tabele se kasnije može naći odgovarajući bekap. U ovoj tabeli takođe postoji nekoliko korisnih komandi:

F2 - Kreiranje bekapa. Ova komanda odmah pravi bekap. Kada se aktivira treba izabrati da li se radi bekap samo izmenjenih programa (preporučujemo da korisitite ovu opciju), svih programa ili samo aktivnih.

F9 - Ova komanda služi za izbor korisnika koji će raditi bekap.

F10 - Podešavanje parametara za bekap.

Prva opcija određuje broj dana za izradu bekapa. Preporučujemo vam da ovu opciju ostavite na 1 (svaki dan). Ukoliko ne želite da vas program podseća na bekap, stavite ovde nula.

Sledeća opcija služi za izbor korisnika. Inicijalno će se bekap nuditi svim korisnicima, a ako se isključi ova opcija, nudiće se samo korisnicima koji su označeni prethodno opisanom komandom F9.

Vreme u koje se radi bekap služi za podešavanje vremena za bekap. Na primer, ako želite da vas program podeseća na bekap pred kraj radnog vremena, stavite vrednost 15:30.

Folder za bekap je mesto gde će se snimati svi podaci. Inicijalno je to c:/Appdata, ali se može promeniti.

Čuvanje svih rezervnih kopija na disku jednog računara nije dovoljno bezbedno! Recimo, ako se pokvari disk, biće vam uništene i sve rezervne kopije. Zato postoji mogućnost da se opciono zadaju još dva foldera u koje se automatski snimaju rezervne kopije. Jedna od tih kopija može biti drugi disk na serveru, radnoj stanici ili eksternom disku, a druga recimo na nekoj internet lokaciji (Dropbox disk, na primer). Na ovaj način imate sve podatke na tri različita mesta (važno je da bar jedna od ovih lokacija ne bude u istom prostoru sa serverom). Ako izgubite neki bekap, preostaju vam ostale dve kopije.

Redovna provera bekapa. Veoma je važno da znate da ste samo vi odgovorni za bekap vaših podataka. Wings vam može pomoći da namestite željeni sistem, ali vi morate redovno kontrolisati da li sve radi kako treba. Na primer, može se popuniti prostor na nekom od diskova, može se prekinuti mrežna konekcija i sl.Idi na početak strane