Početna strana

Novosti

Datum 22.07.14
Naslov Plate novi propisi

 U narednom periodu počinju da važe novi propisi za obračun zarada. Od 1. avgusta važe nove stope doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i to za sve nove obračune, bez obzira na period na koji se obračun odnosi. Novi procenti su:

 
  • PIO na teret zaposlenog 14%
  • PIO na teret poslodavca 12%
  • Zdravstveno osiguranje 5.15%
 
Ovu izmenu treba upisati u App preko opcije Ostalo/Sistemske opcije/Podešavanje programa/Plate pre prvog obračuna u avgustu. Unete parametre možete proveriti na svakom obračunu komandom Alt-P.
 
VAŽNA NAPOMENA: Izuzetno je važno da izbegnete obračun zarada u kome je prvi deo isplaćen po starim doprinosima, a drugi po novim! To se dešava kada je (na primer) prvi deo zarade isplaćen u julu, a drugi u avgustu. Zbog objedinjene naplate je ovaj obračun veoma teško izvesti, a čak i kad se uradi, veliki je problem kasnije sravnjenje i knjiženje u PPP i M4, zbog toga što se za jedan obračun koriste dve različite stope doprinosa. Zato vam preporučujemo da ukoliko je ikako moguće završite sve stare isplate do 31. jula, a eventualni drugi deo pripojite obračunu za avgust.
 
 
Počev od 1. jula 2014. stupio je na snagu zakon koji omogućava poslodavcima da dobiju povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa i to:
 
  • 65% ako je zaposlio 1-9 novih radnika (šifra 08)
  • 70% ako je zaposlio 10-99 novih radnika (šifra 09)
  • 75% ako je zaposlio 100 i više novih radnika (šifra 10)
 
Poslodavac u obračunu zarada treba da označi novozaposlene radnike novim šiframa. Nove verzije App-a podržavaju ove nove šifre prihoda. Samo je potrebno na radniku u polju “Oslobođenje” izabrati šifre 08, 09 ili 10. App na osnovu toga menja PPP-PD prijavu i primenjuje odgovarajuće šifre prihoda. Sam obračun se ne menja (obračunavaju se i plaćaju puni porezi i doprinosi), a kasnije se podnosi dodatna dokumentacija PU i traži povraćaj sredstava. Na primer, ako se radnik prijavljuje za 65% povraćaja, šifra vrste prihoda za redovan rad biće:
 
1 01 101 08 0
 
Za 75% povraćaja, šifra je:
 
1 01 101 10 0
 

 Idi na početak strane