Početna strana

Novosti

Datum 28.07.14
Naslov Izmene Zakona o radu

Poštovani korisnici,

Počev od 29. jula 2014. počinje da se primenjuje novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu. Nova verzija App-a podržava neophodne zakonske izmene. Instalirajte najnoviju verziju programa i aktivirajte novu funkciju “Izmene Zakona o radu” (F12/Nove funkcije/Izmene Zakona o radu). Sledi spisak najvažnijih novina:

- Nova sistemska opcija “Za koliko meseci se računa prosek” služi za podešavanje broja meseci za računanje proseka za naknade (bolovanje, odmor...). Umesto dosadašnjih 3, prosek se sada uzima za proteklih 12 meseci. Sve naknade osim bolovanje preko 30 dana uzimaju novi prosek. Izveštaj o prosečnoj zaradi sada može da daje prosek za proizvoljan broj meseci.

- Minuli rad se računa samo na vreme provedeno u trenutnoj firmi, a ne na ukupan staž. Komandom F8 na svakom radniku možete videti radni staž. Na primer:

Radnik iz ovog primera je pre dolaska u firmu imao radni staž od 10 godina, 5 meseci i 10 dana, a počeo je da radi od 1. januara 2014. Oznaka “T” ispred drugog reda označava da je reč o trenutnoj firmi. Ukoliko je prethodna firma bila vezano pravno lice, tada oznaku T treba staviti i na te stavke. Program će računati minuli rad na sve stavke označene slovom “T”. U pregledu radnika možete videti ukupan radni staž i staž u tekućoj firmi u posebnim kolonama.

- Novi sistem za računanje minulog rada. Komanda Sh-F8 u pregledu radnika koja služi za obračun minulog rada sada ima nove funkcije. Zadaje se procenat minulog rada po godini staža, a takođe se bira da li će se minuli rad računati samo na tekući staž ili na ukupan staž. Parametri koje ovde izaberete se čuvaju i nudiće se kasnije prilikom ponovnog startovanja ove opcije.

- Automatski obračun minulog rada. Prilikom kreiranja novog obračuna zarada postoji posebna opcija “Rekalkulacija minulog rada”. Ukoliko uključite ovu opciju, program će pre obračuna startovati obračun minulog rada sa parametrima koje ste prethodno uneli na Sh-F8.

- Novi sistem za učitavanje važećih parametara. Komandom F12, Učitavanje parametara aktivira se učitavanje trenutno važećih parametara sa našeg servera. Time štedite vreme i ne morate ručno podešavati minimalnu i maksimalnu osnovicu za doprinose, poresko oslobođenje i slično. Posle učitavanja program ispisuje parametre koji su izmenjeni.

 

WingsIdi na početak strane