Početna strana

Novosti

Datum 15.10.08
Naslov Novi modul za plaćanja

Obaveštavamo Vas da je u novoj verziji programa App dodat novi modul za automatizaciju plaćanja.

To je zamena za stari modul “Virmani” i koristi se za evidenciju, planiranje i plaćanje obaveza. Modul je potpuno integrisan sa ostatkom sistema: na osnovu ulazne fakture se automatski kreira nalog za plaćanje, sa svim potrebnim podacima. Nalog se može napraviti i na osnovu profakture ili bilo koje druge obaveze koja dospeva u određenom trenutku: kredit, periodična faktura... Takođe se može kreirati i za periodične obaveze tipa plaćanje poreza, doprinosa, itd. Iz pregledne tabele naloga sortirane po datumu valute ili iznosu zatim možete jasno videti koliko vam novca treba za izmirenje obaveza trenutno ili u nekom zadatom periodu. Može se dobiti i procena budućeg stanja po danima na osnovu trenutnog stanja na tekućim računima, nenaplaćenih potraživanja i obaveza, kao i vaše procene naplativosti. Nalozi koje izaberete za plaćanje mogu se odštampati na praznim obrascima, preko HS Formulara ili poslati elektronski preko e-banking klijenta koji koristite

Ovaj modul se našim postojećim korisnicima neće posebno naplaćivati. Ukoliko želite da ga uključite, pozovite podršku i zatražite registraciju.Idi na početak strane