Osnovna sredstva - Popis i amortizacija

Baza znanja/App/Zalihe/Popis artikala

Amortizacija predstavlja materijalno trošenje osnovnih sredstava, i predstavlja novčani iznos koji se posebno odvaja za obnavljanje starih sredstava. Amortizacija OS je obavezna po zakonu. Osnovna sredstva imaju svoj vek trajanja, pa računovodstvene politike moraju da utvrde godišnju stopu odnosno godišnji obračun amortizacije osnovnih sredstava. Obračunom amortizacije osnovnih sredstava otpisuju se sva nematerijalna ulaganja. Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva procenjuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije, i ispravku vrednosti po osnovu obezvređenje u skladu sa pravilnikom. Amortizacija podrazumeva sistematsko otpisivanje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava u toku njihovog korisnog veka upotrebe.

Detalje o novom obračunu amortizacije (počev od 1. januara 2019. godine) možete naći ovde.

 

Podešavanja

Pre korišćenja ovog modula treba uraditi sledeće:

– Uneti mesta osnovnih sredstava

– Uneti knjigovodstvene amortizacione grupe

– Uneti sva osnovna sredstva

Procedura korišćenja

1. Izaberu se Zalihe, Osnovna sredstva, Mesta osnovnih sredstava i ovde se komandom F2 unose mesta osnovnih sredstava. Kasnije se mesta dodeljuju osnovnim sredstvima i na osnovu toga se mogu dobiti izveštaji po mestima osnovnih sredstava.

2. Izaberu se Zalihe, Osnovna sredstva, Knjigovodstvene amortizacione grupe i ovde se komandom F2 unose iste. Grupe nisu propisane zakonom, možete ih proizvoljno definisati. Poreske amortizacione grupe su već definisane zakonom i postoje u programu.

3. Izaberu se Zalihe, Osnovna sredstva, Osnovna sredstva

F2unos osnovnog sredstva. Za svako osnovno sredstvo treba zadati:

– Naziv osnovnog sredstva.

– Šifra osnovnog sredstva. Može se zadati bilo koji niz simbola.

– Inventarski broj. Ne mora se uneti, ali ako se unosi, mora biti jedinstven. Program neće dozvoliti unos dva osnovna sredstva sa istim inv.brojem. Ukoliko se umesto broja unese ”?”, automatski se dodeljuje prvi sledeći inv.broj.

– Dobavljač osnovnog sredstva.

– Poreska amortizaciona grupa. Bira se iz prethodno unete tabele amortizacionih grupa.

– Knjigovodstvena amortizaciona grupa. Bira se iz prethodno unete tabele knjigovodstvenih amortizacionih grupa. Na osnovu nje se određuje vek trajanja i stopa knjigovodstvene amortizacije. Međutim, i pored izabrane amortizacione grupe, vek trajanja i amortizacija se mogu nezavisno uneti.

– Vrsta poreske amortizacije.

– Konto na kome se vodi osnovno sredstvo.

– Datum izrade.

– Datum kupovine. Ako unosimo novo osnovno sredstvo treba uneti tačan datum kada smo kupili to sredstvo. Ako se pak unosi staro osnovno sredstvo (npr. firma je tek sada počela da koristi modul OS) onda unosi poslednji dan u prethodnoj godini npr. 31.12.10

– Datum aktiviranja. Ako se ne navede, podrazumeva se prvi dan sledećeg meseca u odnosu na datum kupovine.

– Datum deaktiviranja. Ovde se upisuje datum otuđenja/otpisa osnovnog sredstva.

– Mesto osnovnog sredstva – bira se iz tabele koja smo uneli preko opcije za mesto

– Radnik zadužen za OS. Ako se izmeni radnik, u karticu internog kretanja (F9 na osnovnom sredstvu) se upisuje datum i zaduženje.

– Proizvoljne napomene. │

– Ukoliko se unosi novo osnovno sredstvo, treba uneti količinu, nabavnu vrednost a ako je staro osnovno sredstvo (npr. firma je tek sada počela da koristi modul OS) , treba uneti količinu, nabavnu vrednost i prethodni otpis osnovnog sredstva. Podaci koje smo automatski se upisuju u karticu OS kao početno stanje, bez obzira da li je novo ili staro osnovno sredstvo.

Amortizacija

Amortizacija se radi kroz popis osnovnih sredstava (Osnovna sredstva/Popis i amortizacija). Ova opcija istovremeno radi tzv. knjigovodstvenu i poresku amortizaciju. Koriste se sledeće komande:

F2 – kreiranje. Potrebno je uneti:

– Oznaka popisa je bilo koji niz simbola koji služi za identifikaciju zapisnika o popisu.

– Datum je datum popisa. OBAVEZNO je za datum popisa stavljati 31. decembar, a ne 1. januar

– Opis je tekstualno objašnjenje o popisu.

– Popisano = 0. Ova opcija se koristi ako ne želite da se tekuća količina automatski kopira u popisanu.

Kada se unesu ovi podaci, dobija se tabela u koju treba uneti podatke o popisu. Većina podataka se automatski ispunjava i uglavnom nije potrebno ništa menjati. Pritisnete F2 da biste upisali popis, ESC prekida rad na tom dokumentu.

F3 – Brisanje popisa.

F4 – Izmena popisa.

F5 – Štampa popisa.

1-ABC popis osn.sredstava (amo) – Zapisnik o popisu sa knjigovodstvenom amortizacijom.
2-Am.gr. popis osn.sredstava (amo) – Zapisnik o popisu po amortizacionim grupama.
3-Konta popis osn.sredstava (amo) – Zapisnik po kontima.
Z-Zbirni popis po kontima – Zapisnik po kontima, zbirno.
P-Zapisnik o popisu osn.sredstava  – Zapisnik o popisu sa potpisima popisne komisije.
G-Zapisnik sa viškovima i manjkovima – Zapisnik sa viškovima i manjkovima.
4-Popis po poreskim propisima – Zapisnik koji daje samo sredstva iz grupe 1.
5-Popis OS po poreskim grupama – Zapisnik po poreskim grupama
O-Popis po por.propis.gr.I (OA-1) – Zakonski propisan obrazac za poresku grupu 1.
B-ABC popis sa bar-kodovima (amo) – Popis sa bar-kodovima.
0-Popis po mestima po kontima – Popis u kome su stavke grupisane po mestima po kontima ili po kontima po mestima.
T-Tabela po mestima po kontima – Tabela po kontima ili mestima.
C-Amort.koja se priznaje kao rashod – Izveštaj koji za popis daje podatke o novoj poreskoj amortizaciji (osnova za popunjavanje POA obrasca).

Prodaja osnovnog sredstva

Ukoliko imate prodaju osnovnog sredstva to se radi takodje kroz opciju Popis i amortizacija. Za prodaju se pritisne SHIFT+F2, unose se isti podaci kao i kod samog popisa. Dakle:

– Oznaka popisa je bilo koji niz simbola koji služi za identifikaciju zapisnika o popisu.

– Datum je datum popisa. OBAVEZNO je za datum popisa stavljati 31. decembar, a ne 1. januar

– Opis je tekstualno objašnjenje o popisu.

– Popisano = 0. Ova opcija se koristi ako ne želite da se tekuća količina automatski kopira u popisanu.

Kada se unesu ovi podaci, dobija se spisak svih osnovnih sredstava i birate osnovno sredstvo koje prodajete. Dobija se ista tabela kao i kod popisa ali se ne prikazuju sva osnovna sredstva, nego samo ono koje smo izabrali. Ukoliko želite da dodate još neko osnovno sredstvo za prodaju to radite komandom F4 (nova stavka). Knjigovodstvenu količinu zadržavate a popisanu količinu smanjujete za onoliko koliko ste komada prodali. Komandom F6 računate vrednost za otpis osnovnog sredstva koje utiče na poresku amortizaciju (više detalja o tome imate ovde). Pritisnete F2 za upis i izadjete komandom Esc.

NAPOMENA: Za OS nabavljena posle 1. januara 2019. se ne radi komanda F6.

 

Preknjižavanje osnovnog sredstva

Preknjižavanje osnovnih sredstava se radi na sledeći način:

https://wings.rs/osnovna-sredstva-preknjizavanje/