Testiranje kupaca kod fakturisanja

Baza znanja/App/Partneri/Kupci

Priikom testiranja uslova koje kupac treba da zadovolji da bi se za njega kreirala faktura koristi se sledeća procedura:

NAPOMENA:
Da bi zabrana radila, mora u sistemskim pravima da bude dozvoljeno Aktivan sistem za proveru kupaca (FAK-PRO)
Kad je ovo pravo isključeno, korisnik može da kreira fakturu i pored aktivne zabrane.
Korisnik sa sistemskim pravima će uvek moći da napravi fakturu, čak i ako je uključena zabrana.