Strana predstavništva imaju pravo kupovine robe iz MP bez obračunatog PDV. U tim slučajevima treba kreirati posebnu fakturu. Prvo treba otvoriti poseban tip fakture:

NAZIV……….. Bez poreza
POREZ NA IZNOS.. 0
……………. OBRAČUNAT
POREZ NA RAZLIKU 0
……………. OBRAČUNAT
PRIKAZUJE SE…. 0
POREZ NA USLUGE. 0
NUDI SE POREZ… Artikli

Zatim se pravi faktura ovog tipa iz maloprodaje. Cena po artikli treba da bude cena sa PDV, ali sa odobrenim popustom koji poništava PDV. Na primer, ako je cena artikla 118 dinara, popust treba da bude 18 dinara, da bi krajnja cena bila 100 dinara. Zatim se komandom F10 fiskalizuje ovakav račun, pri čemu se štampa fiskalni isečak na pun iznos, sa PDV.