Ova opcija učitava bazu firmi koje su registrovane za slanje i prijem e-faktura na SEF. Učitavanjem se formira tabela koja se kasnije koristi kod označavanja partnera (opcija J-Označavanje korisnika e-faktura i javnih sredstava).