Početna strana

Kalendar obaveza - Jul 2018.

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
             1
             
 2  3  4  5  6  7  8
*Ambalaža
*Zarada i doprinosi
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Obazac IOSI
*Obrazac OZU
     
 9  10  11  12  13  14  15
  *PDV poreski dužnik
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Akciza    
 16  17  18  19  20  21  22
*Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV mesečni obveznik
*PDV tromesečni obveznik
*Porez i doprinosi preduzetnici
*Porez na dobit
           
 23  24  25  26  27  28  29
             
 30  31          
*Akciza
*Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
* Obrazac PPP-PO          
Idi na početak strane