Početna strana

Novosti

Datum 09.06.10
Naslov Ekološka taksa

 Izmenama propisa o prometu proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (Sl. glasnik RS, br. 21/2010) predviđeno je da se za određene artikle (gume, baterije, akumulatori, ulja, električni i elektronski proizvodi) obračunava i plaća ekološka taksa. Ovaj obračun je podržan u najnovijoj verziji App-a kroz poseban modul koji će se naplaćivati 30e. Ukoliko ste zainteresovani, možete nazvati našu podršku kako bi vam uključili ovaj modul i pomogli oko korišćenja. U nastavku sledi kratak opis korišćenja.

 
 
Prvi korak je definisanje tarifa po artiklima. U Poslovanje/Ekološka taksa možete upisati tarife koje su vam potrebne. Ukoliko je lista prazna, program automatski učitava propisane tarife (ovaj spisak svakako proverite, jer je moguće da se razlikuju jedinice mere). Lista se može menjati standardnim komandama F2, F3 i F4. Sledeći korak je dodeljivanje tarife svakom artiklu. Prvo se u Sistemske opcije/Podešavanje programa/Artikli u Elementi artikla uključe ekološka taksa i težina. Takođe se u sistemskim opcijama u meniju Ekološka taksa izaberu registratori u kojima se evidentira uvoz, izvoz i prenos gotovih proizvoda iz proizvodnje za artikle na koje se plaća ekološka taksa. Zatim se u pregledu zaliha za svaki artikal unese tarifa ekološke takse, kao i težina jediničnog proizvoda. To se može učiniti posebno za svaki artikal, ali može i za celu vrstu: komandom F7 se izabere vrsta i zatim se komandom Alt-F4 svi artikli popune željenom tarifom.
 
Poseban slučaj su artikli koji u okviru pakovanja imaju više stavki koje podležu različitim tarifnim grupama. U tom slučaju se koristi komanda Alt-F7 u pregledu zaliha koja omogućava da se za bilo koji artikal unesu pojedinačno stavke pakovanja (na primer, artikal može imati ambalažu, bateriju i sam uređaj). Kasnije se kod obračuna za ovaj artikal sve stavke posebno razvrstavaju u odgovarajuću tarifu.
 
Kod evidencije ulaza postoji posebna komanda F8 kojom se u troškove nabavke automatski upisuje taksa za stavke na fakturi, čime je omogućen obračun nabavne cene artikla sa uključenom ekološkom taksom.
 
Dalje je obračun automatski. Za svaki artikal se može dobiti propisana dnevna evidencija na kojoj se vidi koliko je artikla uvezeno, izvezeno i proizvedeno (F5). Na osnovu toga se pravi zbirna specifikacija za sve artikle i na kraju specifikacija po tarifama na osnovu koje se plaća ekološka taksa.
 

 Idi na početak strane