Početna strana

Novosti

Datum 25.09.12
Naslov Kamate

Poštovani korisnici,

Kao što smo vas ranije obavestili, App sada podržava i proporcionalni obračun kamata, koji je po zakonu obavezan za obračun zatezne kamate počev od 27.07.2012. Osnova ovog metoda jeste da se kamata računa na glavnicu, koja se ne menja za iznos prethodne kamate.

Međutim, u međuvremenu smo obavešteni o problemu obračuna kamata kada dužnik uplati deo duga. Tada postoje dva načina da se kamata obračuna: glavnica se umanji za iznos duga, kamata se i dalje normalno računa a drugi način jeste da deo uplate „stornira“ kamatu, a samo preostali deo umanjuje glavnicu. Na primer, neka je dug 1.000 din nastao 01.01.2012, a 01.05. dužnik plaća 300 dinara:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DOKUMENT      OD..     ..DO     PROMENA DUGA      SALDO DUGA DANA  KAM.STOPA        KOEFIC.         KAMATA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1           01.01.12                 1.000,00        1.000,00
            01.01.12 01.02.12                        1.000,00  31     0,60050 m     0,60050            6,01
            01.02.12 01.03.12                        1.000,00  29     1,30400 m     1,30400           13,04
            01.03.12 01.04.12                        1.000,00  31     1,60550 m     1,60550           16,06
            01.04.12 01.05.12                        1.000,00  30     1,10300 m     1,10300           11,03
2           01.05.12                  -300,00         -300,00
            01.05.12 01.06.12                          700,00  31     1,90700 m     1,90700           13,35
            01.06.12 01.07.12                          700,00  30     1,60550 m     1,60550           11,24
            01.07.12 01.08.12                          700,00  31     0,60050 m     0,60050            4,20
            01.08.12 25.09.12                          700,00  55     2,10800 m     3,77047           26,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO                                                 700,00                                        101,11

UKUPAN DUG                                             801,11

U ovom primeru se 01.05. glavnica umanjuje za 300 dinara i na dalje se kamata obračunava na iznos od 700 dinara.

U drugom primeru se uplata od 300 dinara raspoređuje drugačije: sa 46 din se namiruje kamata do 01.05, a ostatak od 253 din umanjuje glavnicu. Dalje se kamata obračunava na glavnicu od 746 dinara.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DOKUMENT      OD..     ..DO     PROMENA DUGA      SALDO DUGA DANA  KAM.STOPA        KOEFIC.         KAMATA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1           01.01.12                 1.000,00        1.000,00
            01.01.12 01.02.12                        1.000,00  31     0,60050 m     0,60050            6,01
            01.02.12 01.03.12                        1.000,00  29     1,30400 m     1,30400           13,04
            01.03.12 01.04.12                        1.000,00  31     1,60550 m     1,60550           16,06
            01.04.12 01.05.12                        1.000,00  30     1,10300 m     1,10300           11,03
2           01.05.12                  -300,00         -253,86                                        -46,14
            01.05.12 01.06.12                          746,14  31     1,90700 m     1,90700           14,23
            01.06.12 01.07.12                          746,14  30     1,60550 m     1,60550           11,98
            01.07.12 01.08.12                          746,14  31     0,60050 m     0,60050            4,48
            01.08.12 25.09.12                          746,14  55     2,10800 m     3,77047           27,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UKUPNO                                                 746,14                                         58,60

UKUPAN DUG                                             804,74

Postavlja se pitanje koji metod treba koristiti u praksi. Po našim informacijama, oba metoda su ravnopravna, ako ne postoji odluka suda ili drugačiji dogovor. U Zakonu o obligacionim odnosima, član 313 piše „Ako dužnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica.“ Sudeći po ovome, treba koristiti drugu metodu. Ali, u presudi  Vrhovnog suda Srbije, Prev. 141/2004 od 11.11.2004. godine piše:

Odredba člana 313. ZOO govori o uračunavanju kamata i troškova i predviđa da ako dužnik pored glavnice duguje kamatu i troškove, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i najzad glavnica. Ovaj propis pogoduje poveriocu, jer znači da kada dužnik plati izvesnu svotu novca, poverilac može da razduži dužnika ovim redom, ali i ne mora. Ovo zbog toga što ovaj propis ima dispozitivni karakter u smislu člana 20. ZOO, jer poverilac i dužnik pitanje uračunavanja kamate i troškova mogu urediti drukčije. Do neposredne primene člana 313. ZOO dolazi samo kod naplate po izvršnoj odluci suda.

App sada podržava oba metoda: u definisanju modela obračuna sad možete osim konformne i proporcionalne metode izabrati i metod „Izmena glavnice“ koji odgovara drugom opisanom slučaju. Ako koristite kamate, preporučujemo da sa našeg sajta skinete update za najnoviju verziju programa koja ima uključen ovaj metod u sebi.

Pozdrav,

Nenad Batoćanin
WingsIdi na početak strane