Početna strana

Novosti

Datum 28.08.13
Naslov Izmene u programu

Podešavanje dimenzija ekrana: App nije više ograničen na 25 redova i 80 kolona. U zavisnosti od monitora na kome radite, ovaj broj možete povećati i tako videti mnogo više podataka. Izaberite opciju Ostalo / Podešavanje / Razne opcije. U polju DIMENZIJE PROZORA inicijalno stoji 25 x 80, ali možete izabrati 30 x 100 ili bilo koju drugu kombinaciju koju smatrate pogodnom za rad. Ne zaboravite da čitav prozor možete smanjiti ili povećati tako što mišem "uhvatite" donji desni ugao i povučete ga do željene pozicije. Ovo podešavanje se posebno čuva za svakog korisnika.

Novi pregled zaliha: Ova opcija je redizajnirana i sada ima nove mogućnosti. Prvo, kolone se komandama Ctrl-Left i Ctrl-Right mogu pomerati levo ili desno na željenu poziciju. Širinu svake kolone možete podesiti komandama Alt-Left i Alt-Right. Novi izgled se čuva za svakog korisnika, pa će ostati takav do naredne izmene. Ukoliko želite da vratite osnovni izgled, koristite komandu Ctrl-Down. Alt-T služi za izbor traženja po nazivu ili šifri artikla. Nova komanda Alt-I određuje mod za traženje (kucanje brojeva traži određeni artikal) ili unos podataka (unos broja upisuje vrednost u numeričko polje). Komanda Alt-F služi za podešavanje broja fiksnih kolona (one se ne pomeraju prilikom skrolovanja). Statuse artikla (prvih nekoliko kolona) možete menjati komandom Enter, a komandom Ctrl-F3 brišete sve statuse u izabranoj koloni.

Katalog artikala: Sada imate mogućnost učitavanja stavki direktno iz Open Office Calc ili MS Excel programa.

Rekalkulacija cenovnika: Za svaki cenovnik sada možete zadati formulu za preračun i posle svake izmene neke druge cene, automatski će se izmeniti i vaš cenovnik. Na primer, ako zadate formulu RP*1.2, svaka izmena prodajne referentne cene će u cenovnik upisivati 20% veću cenu.

Brzo pretraživanje preko ključnih reči: Do sada je traženje artikala bilo ograničeno na naziv, šifru, bar-kod ili alternativnu šifru. Na primer, ako ste imali artikal 005 "Bela čokolada uvozna", morali ste da zadate šifru 005 ili početak naziva. Za traženje po delu naziva se koristila komanda *čokolada, ali je takvo traženje sporo. Sada postoji mogućnost traženja po bilo kojim rečima, ne samo u nazivu, već i u recimo napomeni vezanoj za artikal. Da bi se aktivirala ova funkcionalnost, idite na Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / Artikli izaberite opciju "Generisanje ključnih reči" i uključite elemente artikla za koje želite generisanje ključnih reči. Prvi put se po izboru ove opcije generiše ključne reči za sve artikle, a kasnije se sve obavlja automatski. Na primer, ako uključite sve elemente! i zadate u bilo kom delu programa "čokolada", dobićete sve artikla kod kojih se u nazivu, dodatnom nazivu, napomeni, šifri ili bilo gde pojavljuje reč čokolada. Moguće je traženje i po više ključnih reči: ako zadate "čokolada bela" dobićete sve artikle kod kojih se pojavljuju ove dve reči u bilo kom redosledu. Traženje je skoro trenutno jer radi preko indeksa.

Eksport u PDF: App sada podržava eksport u PDF bez ikakvih dodatnih programa (Opcija B-PDF u meniju). Osim klasičnog eksporta, možete koristiti i slanje PDF dokumenata preko e-maila.

Sve ove izmene su za naše korisnike besplatne i dobijaju se instalacijom nove verzije programa. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se našoj podršci.


Ćirilica u obrascima za plate - Nekoliko naših korisnika nas je obavestilo da pojedini referenti u Poreskim upravama najavljuju da više neće biti primani obrasci pisani latinicom. Zato smo preko Facebooka pitali zvanično Poresku upravu da li je to tačno. Dobili smo sledeći odgovor:

"Poreska uprava Republike Srbije, Ministarstvo finansija i privrede

Poštovani, 

Prema odredbama člana 10. Ustava Republike Srbije ("Sl.glasnik RS, br. 98/2006) u Republici Srbiji u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom, na osnovu Ustava. Upućujemo Vas na Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Sl. glasnik RS“, broj 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005- dr. zakon i 30/2010), kojim je bliže uređena službena upotreba latiničnog pisma.

Obaveštavamo Vas da je izvršena provera u organizacionim jedinicama Poreske uprave koje ste naveli utvrđeno da iste ne odbijaju prijem obrazaca poreskih prijava koji su napisani latiničnim pismom.

Ukoliko se to ipak dogodilo, mada prilikom provere mi to nismo mogli da ustanovimo, izvinjavamo se svima koji su zbog toga eventualno imali neprijatnosti."


 Idi na početak strane