Klikom na dugme  Novi logotip se definiše slika koja će stajati u levom uglu glavnog prozora:

Logotip

Ispod odabira logotipa se nalazi Editor za uređivanje početne strane koju će videti svi korisnici portala. Editor dozvoljava upload slika, njihov prikaz, unos teksta, formatiranje prikaza, itd. Nakon definisanja izgleda potrebno je klikom na dugme Sačuvaj snimiti sadržaj.

 

Povratak na sadržaj