Remote podrška se ostvaruje posebnom verzijom VNC programa. Izaberite odgovarajuću verziju programa za podršku:

 

 Wings remote
 Wings remote (no UAC)