Svakim radnim danom od 9-17 i subotom od 9-15 vam je raspoloživ naš call centar na broju 011/305-88-64.
Takođe možete kroz program, opcijom F12 pa Zakazivanje intervencije, da nam ostavite poruku i pozvaćemo vas u najkraćem roku.

Ukoliko vam treba hitna podrška, remote podrška je pravo rešenje. Konekciju sa nama možete pokrenuti iu App programa (pritiskom na F12 pa izborom opcije Remote podrška) ili preuzimanjem i starovanjem sledećih fajlova:

 Wings remote
 Wings remote (no UAC)

Pre konekcije, neophodno je da se čujemo telefonom kako bi znali o čemu se radi.

Cena standardnog angažovanja (instalacija, obuka, podešavanje…) kod korisnika je 25 evra po satu, bez PDV. Korisnici koji redovno izmiruju svoje obaveze dobijaju popust na angažovanje od 28%, pa je za njih cena sata 18 evra. Konsultantske usluge, izmene programa, hitne intervencije ili intervencije van radnog vremena naplaćuju se 50% skuplje. Ukoliko je korisnik van Beograda i Niša, računa se i vreme provedeno u putu po važećem cenovniku. Ako je intervencija kraća od jednog sata, naplaćuje se ceo sat. Izmene programa se posebno dogovaraju, a naplaćuju se 50% skuplje od standardne satnice.  Korisniku je na raspolaganju i naša služba za podršku koju može kontaktirati telefonom ili mejlom. Telefonske konsultacije se naplaćuju po utrošenom vremenu. Konsultacija dužine do 5 minuta računa se kao jedna konsultacija i obeležava se kao T. Duže konsultacije se računaju po utrošenom vremenu kao i svako drugo angažovanje i obeležavaju slovom W.

Angažovanje se fakturiše jednom mesečno po broju utrošenih sati, a na iznos se dodaje 10 evra za korišćenje podrške. Korisnik uz fakturu dobija i specifikaciju sa pregledom fakturisanog angažovanja. Koriste se sledeće oznake:

 
 P    -    Standardno angažovanje kod korisnika    25,0e    (18e sa popustom)
 W    -    Dorade programa, rad na podacima ili slične aktivnosti     25,0e    (18e sa popustom)
 I    -    Intervencije koje se ne naplaćuju    0,0e
 H    -    Hitne intervencije ili van radnog vremena    37,5e    (27e sa popustom)
 S    -    Posebne dorade programa po narudžbini    37,5e    (27e sa popustom)
 T    -    Telefonske konsultacije    *

I-sati označavaju intervencije koje se ne naplaćuju (otklanjanje naših grešaka i slično).

U cenu fiksne podrške ulazi do 6 telefonskih/mejl konsultacija mesečno. Konsultacija se smatra razgovorom do 5 minuta i evidentira se na specifikaciji kao 1T. Ukoliko firma ima više od 6 telefonskih konsultacija,  svaka naredna se plaća kao angažovanje od 5 minuta. Na primer, ako ste imali 18 konsultacija, to će na specifikaciji pisati kao 18T, a pošto 6 ulazi u fiksnu podršku, plaća se 12T (12 x 5 min = 60 minuta), što je 1W (sat klasičnog angažovanja).

Van radnog vremena (radnim danima posle 17, subotom posle 15 i nedeljom) dostupan je dežurni telefon za hitne intervencije. Svako angažovanja se tada naplaćuje po H tarifi (27e za redovno plaćanje po satu). Firma koja koristi podršku van radnog vremena plaća za taj mesec fiksnu podršku 30 umesto 10e.

Korišćenje podrške se plaća za mesec u kome se podrška koristi na bilo koji način: telefonske/mejl konsultacije, intervencije naših saradnika (bez obzira da li su P, W ili I-intervencije), korišćenje veb servisa, WingsNet, itd.  Zbog korisnika sa najmanjim zahtevima, uveli smo usluge čije se korišćenje (mada spada u podršku) ne fakturiše. To su do tri telefonske konsultacije, učitavanje podataka o partnerima sa sajta NBS, učitavanje obaveza,  kamatnih stopa, skidanje novih verzija programa, kursna lista, baza znanja. Ako koristite samo ove servise, na kraju meseca neće vam biti fakturisana podrška. Na primer:

     Ang    Cena
     3 T      0    
     6 T     10    
    18 T     28    
     1 I     10    
     1 W     28    
     4 W     82