Naša najveća snaga leži u korisnicima. U saradnji sa njima neprestano radimo na poboljšanjima i novim funkcijama programa, čime rešavamo zajedničke probleme i usavršavamo softver. Trenutno naš softver koristi više od 2000 firmi na više od 8000 radnih stanica. U nastavku sledi spisak naših aktivnih korisnika.