Korisni linkovi

Kako se piše (http://www.kakosepise.com)

Poreska uprava – zvanični sajt Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije. Tekstovi zakona, uredbe, pravilnici, statistički podaci, izračunavanje kontrolnog broja, pitanja i odgovori, objašnjenje propisa, zvanična mišljenja, poreski kalendar, … (http://www.poreskauprava.gov.rs)

 

Traženje firme po PIB-u – Pretraživanje baze podataka Poreske uprave (http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/index.jsp?page=pdv/registar.jsp)

 

Traženje firme u bazi podataka Narodne banke – pretraživanje jedinstvenog registra računa. Na osnovu računa, matičnog broja, PIB-a ili naziva firme možete dobiti informaciju o otvorenim računima (http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/67/rir.html)

 

Traženje podataka o prinudnoj naplati u bazi Narodne banke – (http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/67/pn.html)

 

Handy Soft – Popunjavanje raznih formulara (finansijski izveštaji, obračun zarada, osiguranje zaposlenih, platni promet, poreski izveštaji, prijave/odjave, privredni registar, uvoz-izvoz…). Za neke formulare je omogućeno automatsko popunjavanje iz App-a (http://www.handysoft.co.rs)

 

Kreiranje programa za remote intervencije (Ultra VNC Single Click) – objašnjenja i primeri (http://www.uvnc.com/pchelpware)

 

Agencija za privredne registre – Pretraživanje podataka o firmama u bazi APR-a. (http://www.apr.gov.rs)

 

Piriform.com – Odlični besplatni programi CCleaner za čišćenje registry baze i Recuva za vraćanje izbrisanih fajlova. (http://www.piriform.com)

 

Ministarstvo trgovine Republike Srbije – Zvanični sajt Ministarstva trgovine i usluga Republike Srbije (http://www.mtu.gov.rs)

 

Vlada Republike Srbije – Zvanični sajt vlade Republike Srbije (http://www.srbija.gov.rs)

 

UPSS – Udruženje Proizvođača Softvera Srbije (http://www.upss.rs)