AKTIVA su sredstva (imovina) firme: osnovna sredstva, pare na računu, potraživanja od kupaca i slično.

PASIVA su razne obaveze preduzeća: kapital preduzeća (dobijen od osnivača, na primer), obaveze prema dobavljačima, … Pasiva se još zove “izvori finansiranja preduzeća”.

Aktiva i pasiva zajedno čine BILANS STANJA. Treba imati u vidu da aktiva i pasiva predstavljaju različite načine posmatranja u suštini ekvivalentne stvari, pa je uvek

AKTIVA = PASIVA

Kontni plan ima sledeće klase:

0 - Neuplaćeni upisani kapital i imovina   Aktiva
1 - Zalihe                  Aktiva
2 - Potraživanja               Aktiva
3 - Kapital                 Pasiva
4 - Obaveze                 Pasiva
5 - Rashodi
6 - Prihodi
7 - Otvaranje i zatvaranje knjiga
8 - Vanbilansna evidencija
9 - Proizvodnja (pogonsko knjigovodstvo)