Opcija za kopiranje analitike u okviru konta na operativne kartice partnera zahteva da korisnik koji je radi ima sistemska prava.