Treba proveriti da li postoji neki kontrolni popis. Ako nije dobro urađen, može se desiti da pokvari situaciju na ovaj način.