Alternativne kolicine su nacin da se jedna roba vodi u dve razlicite jedinice mere. Na primer, kupujete nesto na kutije, a u toj kutiji ima 20 komada necega, pa ga kasnije prodajes na komad.

Prvo treba definisati alternativne količine. Za svaki artikal treba uneti pored obicne jedinice mere i alterantivnu. Na primer, u polje za JM uneti:

pak = 20 kom

Zatim u Evidenciji magacina treba za objekte u kojima će se to koristiti uključiti opciju „Alt.količne“. Na kraju, treba registrator internih naloga u kome će biti ovi prenosi obeležiti sa „Alt.količine“.

Sada će svaki prenos automatski konvertovati količinu. Na primer, neka prodavnica je proglašena za magacin sa alt.količinama i pravimo prenos gornjeg artikla u nju. Ako unesemo količinu od 2 komada, program to automatski množi sa 20, pa će u MP ući 2×20=40 komada artikla. U skladu sa ovim se ponaša i kalkulacija i kartica artikla.

Veoma je važno shvatiti da izveštaji NEĆE automatski sabirati različIte podatke, tj. ako traže prodaju za VP i MP zajedno neće dobiti smislen podatak!