Ova opcija služi za analizu prodaje (VP i MP). Na osnovu zadatih parametara se dobija tabela sa podacima koja se dalje može obrađivati ili štampati.

Zadaje se datumski interval, biraju se magacini, vrste, statusi kupaca, komercijalisti, format tabele (koji podaci su osnovni), mogu se birati kolone tabele, kao i format brojeva. Kada se tabele izgeneriše, komandom F8 se može menjati prikaz (vrste, osnovne vrste, šifre, naziv artikla), a komandom F5 se dobajaju razni izveštaji.