ADRESAR

Osim spiska kupaca i dobavljača, svaka firma može imati i nezavisan adresar koji će sadržati druge važne telefone i adrese. Osim adresara za firmu, svaki korisnik ima svoj privatni adresar. Firmin adresar, za razliku od privatnog, vide svi korisnici programa.

Izbor elementa adresara se izvodi standardnim komandama ili brzim traženjem.

F2 – Upis podataka za novi objekat u adresaru. Unose se naziv, adresa, telefon, status (proizvoljna interna oznaka) i napomena.

F3 – Brisanje adrese iz adresara.

F4 – Izmena podataka koji su upisani u adresar.

F5 – Štampanje svih adresa iz adresara.

Shift-F5 – Štampanje adresara u dve kolone. Štampaju se samo selektovane adrese.

Alt-F5 – Štampanje svih adresa u adresaru.

F7 – Traženje adrese na osnovu bilo kog podatka iz naziva, adrese, napomene, …

Shift-F7 – Traženje sledećeg pojavljivanja na osnovu zadatog stringa.