Ova opcija sadrži razne pomoćne alate koji olakšavaju rad sa programom.

– KURSNA LISTA
– KALKULATOR
– KALENDAR
– ELEKTRONSKA POŠTA
– TEKST PROCESOR
– ADRESAR
– NOTES
– FASCIKLA ZA IZVEŠTAJE
– INTERAKTIVNE PORUKE