ALTERNATIVNE ŠIFRE

Svaki artikal osim osnovne šifre i bar-koda može imati proizvoljan broj alternativnih šifara (moguće i bar-kodova). Korišćenje alternativnih šifara je moguće svuda gde se unosi šifra i tretiraće se potpuno ravnopravno sa osnovnom šifrom ili bar-kodom.

Opciono, svaka alternativna šifra može biti zadata ne za osnovni artikal, već za pakovanje koje u sebi sadrži više jediničnih artikala. Na primer, ako imate artikal čija je osnovna jedinica KOM, onda ovde možete zadati šifru ili bar-kod za kutiju u kojoj se nalazi 20 komada originalnog proizvoda. Ovaj podatak se kasnije može koristiti u komunikaciji sa bar-kod terminalom.