PODEŠAVANJE AMBALAŽE

AUTOMATSKA AMBALAŽA – Da li se po svim dokumentima automatski generiše odgovarajući nalog za prenos.

NALOZI SE UPISUJU U – Registrator internih prenosa za ambalažu.

RAZLIKE SE UPISUJE U – Magacin u koji se upisuje razlika između ambalaže koja je poslata od kupca i one koja je primljena u magacin.