AMBALAŽA PO FAKTURI – POVRAĆAJ

Ova opcija služi za evidenciju ambalaže koja je vraćena od kupca po izdatoj fakturi. Treba uneti količinu ambalaže kojom se razdužuje kupac, a ako postoji razlika, treba u kolonu TRANSPORT uneti koliko komada je izgubljeno u transportu ili koliko je fizički primljeno.

Ambalaža se može pretraživati unosom dela naziva ili šifre artikla.

F5 – Štampa prijemnice vraćene ambalaže

Sh-F5 – Štampa internog naloga kojim se vraća ambalaža.

NAPOMENA: Nalog se može snimiti jedino ako odgovarajući transportni nalog nije zaključen.