ANALITIČKA KARTICA PARTNERA

Pregled kartice partnera u okviru glavne knjige. Mogu se koristiti sledeće komande:

Tab – Vezivanje stavke. Ukoliko je polje VEZA prazno i vrednost vezanih stavki je nula, generiše se broj koji će služiti kao veza. Ako je postoji neka vrednost, generisani broj se upisuje u polje VEZA.

Enter – Pregled naloga po kome je stavka knjižena.

F5 – Štampanje kartice. Bira se vremenski interval, a moguće je definisati kolone koje se prikazuju, kao i selekcija po dimenzijama.

Sh-F5 – Štampanje kartice po dimenzijama

F9 – Pregled dokumenta koji je knjižen tekućom stavkom. Ova komanda se može koristiti samo u analitičkom pregledu.