ANALIZA DUŽNIKA – Ovaj izveštaj daje informacije o tome koliko je dana neki kupac bio dužan a koliko dana u preplati. Daje se broj dana i prosečan dug/preplata svakog dana.