ANALIZA IZLAZA U ODNOSU NA PLAN – Za izabrani period se računa prodata količina u VP i MP artikala i to se poredi sa zadatim godišnjim planom za svaki artikal. Plan se koriguje prema periodu za koji se traži izveštaj, a MP cene se „normalizuju“ oduzimanjem PDV. Izveštaj prikazuje i trenutno stanje svakog artikla, pri čemu se uzimaju VP cene (oduzima se PDV od MP cena). Prikazuju se svi artikli koji su prodavani u zadatom periodu ili imaju unet plan prodaje.pciono se mogu selektovati samo artikli sa određenim atributom (akcija, povoljno…).