ANALIZA PRODATIH ARTIKALA – Za izabrani vremenski period, jedan ili više magacina i određene tipove artikala dobija se spisak prodatih artikala. Korišćenjem opcije „FILTER“ se mogu izdvojiti samo artikli koji imaju određeni string u nazivu. Zatim se taj spisak opciono sortira po prodatoj količini, prodajnoj vrednosti ili zaradi po artiklu. Ukoliko se uključi opcija ISPIS SVIH ARTIKALA, u listu ulaze i artikli čija je prodaja = 0. Opcija komercijalista uzima samo fakture na kojima je označen odgovarajući komercijalista. Evidencije MP se uvek sve uzimaju.

Ukoliko se izveštaj radi za maloprodaju, od prodajne cene se oduzima porez na promet. Na primer, ako je prodajna cena 120 dinara, u izveštaju će se prikazati kao 120-20=100 dinara, gde je 20 dinara porez. Procenat razlike se računa u odnosu na nabavnu vrednost. Sličan je i postupak za fakture u koje je uračunat PDV (fakture iz MP).