ANALIZA PROFAKTURA – Statistika o profakturama. Izdvajaju se po storniranim, aktivnim i realizovanim profakturama. Moguća je selekcija po tipu kupca, po određenom kupcu ili registratoru profaktura. Uz svaku profakturu se ispisuje šifra komercijaliste i napomena iz dnevnika kontakta.