ULAZ ARTIKALA – Za zadate interval i ostale parametre, analiziraju se svi ulazi. Zatim se na osnovu toga daju podaci o ukupnim nabavljenim količinama, cenama, prosečnoj, min, max i poslednjoj ceni.