ANALIZA: Vrste, podvrste i artikli

U ovoj hiper-tabeli prikazan je promet artikala po definisanim vrstama. Izabrani podaci se prikazuju za svaki mesec, a na kraju tabele se prikazuje zbir svih kolona, prosek, trenutna količina na zalihama, kao i vrednost po prodajnim cenama. Korišćenjem tastera F2 mogu se izabrati različite ravni hiper-tabele:

ULAZ – ulaz artikala po količinama
ULAZ VREDNOST – ulaz artikala po nabavnoj
vrednosti
ULAZ PRO.VRED – ulaz artikala po prodajnoj
(kalkulativnoj) vrednosti.
IZLAZ – izlaz artikala po količini
IZLAZ VREDNOST- izlaz artikala po prodajnoj
vrednosti.
POPIS – popis artikala po količini
POPIS VREDNOST- popis artikala po prodajnoj ili
nabavnoj vrednosti.
ULAZ-IZLAZ – razlika u ulazu i izlazu po
količinama.
ULAZ-IZLAZ VR.- vrednosna razlika ulaza-izlaz.
IZLAZ PROMENA – količinska promena izlaza u
odnosu na prethodni mesec.

Kada se izabere jedna ravan, dostupne su komande za analizu i podešavanje tabele. Komandom F3 mogu se izbrisati nepotrebne kolone. Brisanje je privremeno i ponovnim aktiviranjem određene tabele ponovo se dobijaju sve kolone.

F5 – Štampanje dobijene tabele.

F6 – Sortiranje izabrane kolone.

Shift-F6 – Sortiranje kolone po izvrnutom redosledu.

F8 – Sumiranje i nalaženje proseka izabrane kolone.