Pivot analiza služi za analizu podataka dobijenih generisanjem posebne strukture koja je predviđena za brzo dobijanje potrebnih informacija. Koriste se sledeće komande:

F2 – Kreiranje nove tabele – pregleda. Za svaku tabelu se definišu podaci koji se prikazuju, kao i filter.

F3 – Brisanje tabele.

F4 – Izmena tabele.

F6 – Eksport izvorne tabele, predviđeno za dalju obradu u Excelu ili OO.

F9 – Generisanje podataka.

F11 – FastReport izveštaj.