AUTOMATSKO KONTIRANJE DOKUMENTACIJE

Kontiranje svih dokumenata u programu može se izvesti automatski. Korišćenjem ove opcije dokumenta se automatski kontiraju prema pravilima (šablonu) koji zadaje korisnik.

Prvo treba izabrati dokumenta koja treba kontirati. Izbor je sledeći:

– IZLAZNE FAKTURE
– IZLAZNE FAKTURE za proizvodnju
– ULAZNE FAKTURE
– ULAZNE FAKTURE za proizvodnju
– IZVODI SPP
– PROIZVODNI NALOZI
– INTERNI NALOZI
– VELEPRODAJNE NIVELACIJE
– MALOPRODAJNE NIVELACIJE
– BLAGAJNA
– OBRAČUNI ZARADA
– KORISNIČKI ŠABLONI
– POČETNO STANJE
– PREUZIMANJE POČ.STANJA

Kad se izabere tip dokumenta, bira se konkretan dokument iz spiska svih dokumenata u sistemu. Dokumenti označeni sa „K“ su već kontirani i njih ne treba ponovo kontirati, osim u posebnim prilikama (razne ispravke i sl). Tasterom Space treba označiti dokumenta koja treba kontirati (pojavljuje se znak „+“ ispred njih). Tasterom F5 se mogu selektovati dokumenta iz nekog zadatog intervala (kod ulaznih faktura selekcija se vrši po datumu iz polja „DATUM“, tj. Osnovni datum dokumenta). Ulazne fakture se mogu selektovati i komandom Shift-F5 po datumu PDV. Tasterom F7 se traži prvi nekontirani dokument iz spiska. Konačno, tasterom F10 se aktivira kontiranje označenih dokumenata. Ukoliko kontiranje nekog dokumenta ne uspe (na primer, ne postoji pravilo za knjiženje), prijavljuje se greška „DOKUMENT XXX NIJE PROKNJIŽEN“. U tom slučaju treba proveriti pravila. Kada se kontiranje završi, rad se nastavlja u unosu stavki naloga.

Posebnu klasu čine korisnički šabloni. Oni ne predstavljaju stvarna dokumenta, već obrasce za neka češća knjiženja: plate i sl.

Početno stanje označava primenu posebno definisanog pravila koje obezbeđuje generisanje početnog stanja u glavnoj knjizi. Svaki konto se prenosi u skladu sa parametrima konta.

Ukoliko je početno stanje već uneto u operativnoj analitici, može se preuzeti korišćenjem opcije „PREUZIMANJE POČ.STANJA“. Za zadati vremenski interval, konto i oznaku partnera, preuzimaju se sve stavke iz analitike.

Zatvaranje knjiga – Na osnovu trenutnog stanja konta se generiše suprotna stavka koja zatvara poslovne knjige.

Zatvaranje klasa 5 i 6 – Na osnovu trenutnog sadržaja konta vrši se automatsko zatvaranje klasa 5 i 6.

Konačni obračun poreza – Ovo je nalog koji treba uraditi pre kreiranja bilansa, a posle određivanja poreza na dobit.

Zabrana knjiženja za period – Za zadati period se zabranjuje knjiženje u otpremnicama, fakturama, internim nalozima, nivelacijama, ulaznim kalkulacijama, evidenciji maloprodaje i glavnoj knjizi.