DOKUMENTA

Ova opcija programa omogućava da se za određeni period izvrši transfer svih izabranih dokumenata na izabrani disk, a potom se sledećom opcijom ti podaci učitaju u drugi program. Ova opcija je najkorisnija za prenos dokumenata sa jednog na drugo mesto.